Vyks konferencija apie diasporos ir migracijos iššūkius

928

2016 m. balandžio 14 d.  VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks VDU  Lietuvių išeivijos instituto ir Lietuvių literatūros katedros organizuojama mokslinė  konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“

Temų ir diskusijų įvairovė

Konferencijos metu bus pristatomi teoriniai, metodologiniai migracijos reiškinio ir diasporos tyrimų aspektai, diasporos istorijos tyrimai bei jų specifika. Taip pat bus aptariami lietuvių egzilio literatūros ir  dailės lyginamieji tyrimai, tarpdalykinių kultūros tyrimų perspektyvos.

Pranešimų temos aptars šiandieninį lietuvių požiūrį į išeiviją, sakytinę istoriją migracijos ir diasparos tyrimuose. Konferencijos metu bus diskutuojama emigraciją patyrusių vaikų kultūrinės bei kalbinės tapatybės klausimais ir drąsiai klausiama ar pokalbiai apie emigraciją gali ugdyti jaunimą?

Pristatymų metu taip pat bus nusikeliama į kitus žemynus, aptariami išeivijoje išleisti lietuvių literatūriniai kūriniai ir aptariamos ten gyvenančių migrantų kalbinės tendencijos. Konferencijoje analizuojamas vienas aktualiausių klausimų šiandieniniame valstybės identiteto diskusijų lauke – svetur sukurti lietuvių kūriniai yra savi ar svetimi?

„Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ palies ir istorinius laikotarpius: šaltąjį karą, tarpukarį, Lietuvos okupaciją. Taip pat bus žvelgiama į ateities perspektyvas bei ką, jau turimas išeivijos archyvas gali suteikti visuomenės švietimui.

Konferencijos eiga bus suskirstyta į 4 etapus-posėdžius kuriuos koordinuos skirtingi moderatoriai. Iš viso bus pristatoma net 16 skirtingų pranešimų. Konferencijoje  pranešimus skaitys Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai.  Atliktų tyrimų duomenis pristatys Lietuvos istorijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrėjai.

Konferencijos programa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.