Vientisosioms teisės studijoms – maksimali akreditacija

1273

VDU Teisės fakulteto vykdomą teisės vientisųjų studijų programą teigiamai įvertino tarptautinė ekspertų komisija, kurios pasiūlymui akredituoti vykdomą studijų programą maksimaliam 6 metų laikotarpiui pritarė Studijų vertinimo komisija.

Tarptautinė komisija pažymėjo, kad VDU Teisės fakultetas yra išsikėlęs aukštus ir ambicingus tikslus siekdamas išugdyti teisininkus, turinčius ne tik teorinių, bet ir praktinių gebėjimų bei galinčius dirbti nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad fakultete daug dėmesio skiriama studijų kokybei užtikrinti, kaip pavyzdį pateikiant kontaktiniam darbui su studentais skirtą laiką, kuris ženkliai viršija įstatymų leidėjo nustatytus minimalius reikalavimus.

Pasak ekspertų, išskirtinis VDU Teisės fakulteto bruožas yra didelis vizituojančių profesorių skaičius, prisidedantis prie aukštos studijų kokybės. Komisijai itin gerą įspūdį paliko motyvuoti  studentai, kurie ne tik teigiamai vertino Universiteto siūlomą artes liberales studijų modelį, Sokratinį dėstymą ir tarptautiškumo galimybes, bet ir pažymėjo, jog egzistuojanti kolegialumo, bendruomeniškumo ir demokratiškumo atmosfera padeda siekti gerų studijų rezultatų. Visa tai lemia aukštus programos absolventų įsidarbinamo rodiklius: net 88 proc. studijas baigusių studentų susiranda darbą per 6 mėnesius po studijų pabaigos, o daugiau nei pusė – jau studijų metu.

Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme numatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui. Programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis, kurias pateikia Studijų kokybės vertinimo centro parinkti ekspertai arba agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Vykdomos studijų programos yra vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą bei programos vadybą. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos gali būti neakredituojamos (Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja programos išregistravimą), akredituojamos 3 studijų metams (per šį laikotarpį aukštoji mokykla turi ištaisyti užfiksuotus trūkumus) arba akredituojamos 6 studijų metams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.