Universiteto Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus

3076

Lapkričio 25 dieną VDU S. ir S. Lozoraičių muziejuje (K. Donelaičio g. 58) vyko VDU Tarybos narių įsipareigojimų pasirašymas.

Renginyje dalyvavo visi išrinktos naujosios VDU Tarybos nariai. Po pasirašymo Jo Ekscelencija kadenciją baigęs Prezidentas, VDU Tarybos pirmininkas Valdas Adamkus padėkojo buvusiai Tarybai už darbą, pasveikino šiemet išrinktą VDU rektorių prof. Juozą Augutį ir buvusį rektorių prof. Zigmą Lydeką, išrinktą universiteto Senato pirmininku. Prezidentas prisipažino, jog Vytauto Didžiojo universitetą jis laiko pačiu geriausiu Lietuvoje.

„Laikau VDU pačia pirmąja, vienintele ir niekad tos vietos neužleidžiančia institucija nepriklausomoje Lietuvoje. Manau, kad šitą garbę, suteiktą jai dar 1922 metais, ji išlaikys didelėje aukštumoje, kurioje ji visą laiką ir buvo. Jei šiandien dar yra varžybinių nesutarimų su VU, kuris iš mūsų geresnis, tikiuosi, kad šios akademinės bendruomenės dėka mes tapsime tikrai pirmi“, – vylėsi VDU Tarybos pirmininkas.

Prezidentas Valdas Adamkus patikino, kad yra pasiryžęs ir toliau dirbti kartu ir siekti, kad universiteto bendruomenė pasiektų bendrus tikslus ir vestų jaunąją kartą pirmyn.

Universiteto Tarybą sudaro 11 narių. Vieną narį skiria VDU Studentų atstovybė, kiti VDU akademinės bendruomenės nariai skiria 5 narius. Taip pat skiriami dar 5 nariai, nepriklausantys VDU personalui ir studentams, iš jų vienas narys – Studentų atstovybės savo nustatyta tvarka. Šie 5 nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą.

VDU Taryba tvirtina universiteto viziją ir misiją, Statuto pakeitimus, struktūros pertvarkos planus, strateginį veiklos planą, nustato universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, tvirtina rektoriaus rinkimų organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia rektorių, nustato administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus ir t. t.

VDU Tarybos nariai

 • Prezidentas Valdas Adamkus
 • Prof. habil. dr. Pranas Žukauskas
 • Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
 • Prof. dr. Algimantas Paulauskas
 • Prof. dr. Jonas Vaičenonis
 • Doc. dr. Saulius Gerulis
 • Audrius Balaišis
 • Paulius Motiejūnas
 • Marius Horbačauskas
 • Marius Kybartas
 • Mindaugas Grigas

Daugiau apie VDU Tarybą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.