VDU vyko prof. L. Gudaičio knygos „Noriu klysti: atosūkiai į XX amžiaus spaudą“ sutiktuvės

1838

Spalio 11 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos menėje vyko profesoriaus Leono Gudaičio knygos „Noriu klysti: atosūkiai į XX amžiaus spaudą“ sutiktuvės.

Sutiktuvėse kartu su knygos autoriumi dalyvavo VDU Lietuvių literatūros katedros vedėja doc. dr. Dalia Kuizinienė, lektorė doc. dr. Aurelija Mykolaitytė, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros vedėja docentė Kristina Juraitė. Profesorių sveikino buvę kolegos iš „Nemuno“ leidyklos redakcijos, rašytojai Petras Palilionis, Robertas Keturakis, kolegos iš Lietuvių literatūros katedros, Anglų filologijos katedros, studentai magistrantai ir kiti VDU bendruomenės nariai.

„Noriu klysti“ yra devintoji profesoriaus L. Gudaičio knyga, kurioje didžiausias dėmesys yra skiriamas spaudos ir knygotyros istorijai, neatrastiems, iki šiol neišryškintiems lietuvių kultūros istorijoms faktams. Knygą sudaro ne tik akademiniai L. Gudaičio tekstai, jie persipina su memuariniais bei biografiniais autoriaus faktais, jie sudaro vienovę, analizuojamai temai suteikia gyvumo. Šios savo knygos biografiškumo autorius neslepia, knygos pratarmėje sakydamas: „Nesistengiau jų ryškinti, bet ir neslopinau savęs supratęs, kad neįmanoma pabėgti nuo savęs. Todėl nesistebėkite, kad visa tai, kas netilpo mokslinio pažinimo ribose, virto mano gyvenimo ir kūrybinės veiklos detektyvais“.

Knygos autorius prof. L. Gudaitis pristatydamas savo naujausią knygą sakė: „Tebedirbdamas „Nemuno“ redakcijoje aš svajojau užbaigti tik įpusėtą lietuvių literatūrinės spaudos istoriją. Tačiau iš svajonės teliko keliolika išrašų prikimštų bibliotekinių dėžučių ir kelios lentynos aplankų 1928-1933 metų tarpsniui aprašyti. Koją pakišo Sąjūdis ir perėjimas į Vytauto Didžiojo universitetą, atsakingos katedros vedėjo pareigos ir mokslinio žurnalo „Darbai ir dienos“ redagavimo rūpesčiai. Dar praėjusio šimtmečio pabaigoje spėjau išleisti lietuvių literatūros knygotyros ir spaudos istorijos etiudų rinkinį ir tik dabar pavyko išleisti kitonišką šios knygos tęsinį „Noriu klysti“.

Anot profesoriaus, joks tekstas neatsirado kieno nors prašymu, bet tiktai spaudžiamas vidinės būtinybės. „Privalėjau ką nors naujo pasakyti ir užpildyti kitų paliktas spragas. Šioje knygoje mėginu aprėpti tiek daug temų ir išspręsti tiek daug problemų, kad nežinant mano rašymų pobūdžio, pačiam nesmagu darosi. Derindamas ilgametį spaudos darbą, pirmiausia atsigręžiu į literatūros klasikus: Maironį, Vaižgantą, J. Baltrušaitį, S. Nerį, B. Brazdžionį,“ – sakė prof. L. Gudaitis.

„Noriu klysti… Niekam verta tiesa, tegul ji bus pati teisingiausia, kurios neišbandė abejonės“, –  šie naujausios, jau dešimtosios, profesoriaus Leono Gudaičio knygos žodžiai galėtų būti visų į rinkinį pakliuvusių straipsnių, studijų, pokalbių moto. Knygos autorių pavadinčiau tikru literatūrologinio detektyvo meistru, kai svarbiausia ne atrastos tiesos deklaravimas, o jos paieškos, neretai užduodant skaitytojui mįslę ir netgi paliekant jam pačiam atrasti galimą atsakymą. Tai liudija visi šios knygos skyriai,“ – knygos sutiktuvėse sakė VDU lektorė docentė Aurelija Mykolaitytė.

„Sudėliojant gana skirtingus pagal tematiką, nevienodo stilistinio registro straipsnius, studijas, pokalbius tarsi parodomas nuolatinis vyksmas, kaita, atsinaujinimas, – intensyvios tiesos paieškos niekad negali baigtis. Manau, tą patį liudija ir neatsitiktinis atrinktų tekstų skaičius: iš viso jų šioje knygoje yra 24, taigi 2×12: pabaiga, kuri žymi naują pradžią, apie kurią užuominų yra ne viename tekste. Tai intriga, kurios laukia jau kitų knygų skaitytojas. Detektyvinės istorijos paprastai jungiamos į ciklus, tad daugiaveidės teisybės paieškos, be abejonės, ir toliau tęsis. Toks šios profesoriaus knygos perskaitymas – tai tik viena iš galimų versijų. O interpretacijų ir vertinimų galėtų būtų daugybė…“ – mintimis dalinosi A. Mykolaitytė.

Knygos sutiktuvėse įžvalgomis apie knygą ir jos prasmę pasidalino ir VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros vedėja docentė Kristina Juraitė.

„Džiaugiuosi kartu su jumis galėdama dalyvaudama naujos knygos pristatyme ir aptarime. Simboliška, kad tai devintoji autoriaus knyga liudijanti, kad ji greičiausia nebus paskutinė ir bus dešimtoji. Simboliška, kad ji sutapo su profesoriaus garbingu jubiliejumi, pat taip pat su kitomis datomis. Prieš dešimtmetį universitete buvo pristatyta kita profesoriaus knyga – „Žurnalistikos mokslas ir mokymas Lietuvoje“. Ta proga vyko tuo metu žurnalistikos katedros organizuotas seminaras, kuris kartu su profesoriaus knyga pažymėjo šešiasdešimt metų kai buvo įkurta VDU Sociologijos ir žurnalistikos katedra tuometiniame Filosofijos fakultete,“ – sakė K. Juraitė.

„Ši knyga bus įdomi ne tik literatūros tyrinėtojams, studentams, taip pat ir spaudos ir žurnalistikos istorijos, bet ir politinių realijų ar istoriniuose tam tikrų faktų pasigendantiems žmonėms atrasti kažką naujo per asmenines istorijas, per pasakojimus, per junginius, kuriuos labai kruopščiai surinko profesorius, sužinoti tai, ko dar nežinojome, ko neužfiksavome ir pagalvoti kaip tai siejasi su šia diena,“– teigė K. Juraitė.

Knygos sutiktuvėse dalyvavęs VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka pasidžiaugė, kad profesoriaus knygos pristatymas vyksta istorinėje aplinkoje – VDU istorijos menėje, kurioje šiais metais jau buvo pristatytos istoriko E. Aleksandravičiaus, sociologo Z. Baumano, antropologės B. Galdikas knygos. Rektorius prisipažino daug skaitantis, o vasaros metu paprastai skaitantis vieno rašytojo knygas. Šią vasarą beskaitydamas E. Hemingvėjaus parašytas knygas, perskaitė naujausią prof. L. Gudaičio knygą. 

„Kalbant apie B. Brazdžionį, kurį teko girdėti garsiai ir įspūdingai kalbant scenoje, skaitydamas šią knygą sužinojau tokių dalykų, kurių niekados neatrastum. Tai leidžia džiaugtis, kad turime Lietuvą, turime istoriją, vieni kitus. O tai labai svarbu ir yra didžiulė vertybė,“– sakė VDU rektorius.

Prof. Leonas Gudaitis  – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, VDU Lietuvių literatūros katedros profesorius. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Iš pradžių dirbęs laikraštyje „Kauno tiesa“, vėliau daugiau kaip du dešimtmečius paskyrė žurnalo „Nemunas“ redakcijai.
 
Nuo 1994 m. profesorius dėsto Vytauto Didžiojo universitete, o 1995–2003 m. ėjo Lietuvių literatūros katedros vedėjo pareigas. 2002 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 1994 – 2006 m. L. Gudaitis buvo VDU  leidinio „Darbai ir dienos“ mokslinis redaktorius. Profesorius yra išleidęs gausia ir nauja faktologija paremtų straipsnių rinkinių, parengęs  literatūros ir žurnalistikos istorijai svarbių leidinių.

Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.