VDU vyko konferencija apie tautinę tapatybę Europoje

1508

Spalio 6 d. VDU vyko tarptautinė konferencija „Tampant europiečiais: nacionalinių tapatybių konstravimas Centrinėje Rytų Europoje po įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m.“ (angl. „Becoming European: the construction of national collective identities in Central Eastern Europe after the Accession to the European Union in 2004“).

Konferencijoje dalyvavę mokslininkai iš Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos bei Lietuvos dalinosi įžvalgomis apie nacionalinės tapatybės kaitą ir raidą Rytų Europos šalyse po priėmimo į ES ir NATO. Diskusijose mokslininkai keitėsi įžvalgomis apie tolesnes Rytų ir Centrinės Europos valstybių tapatybės raidos perspektyvas, svarstė apie įvairias tapatybės analizės prizmes, diskutavo apie tyrimų metodologiją, aptarė žiniasklaidos diskurso įvedimo į nacionalinės tapatybės analizę galimybes, teorinius analizės elementus, pristatė atliktų tyrimų rezultatus.

Ši konferencija yra išskirtinė tuo, kad tapatybė dažniausiai tiriama įvairiais socialiniais, kultūriniais, istoriniais, politiniais aspektais, tačiau trūksta empirinių tyrimų, vertinančių ryšį tarp viešajame diskurse formuojamų kolektyvinių vertybių bei grėsmių ir valstybės saugumo identiteto užsienio politikoje. Ši konferencija – vienas iš bandymų užpildyti trūkstamų tyrimų erdvę, pažvelgiant į Centrinės ir Rytų Europos šalių užsienio politiką per nacionalinės tapatybės prizmę. Projekto vadovas, renginio moderatorius dr. Andrius Švarplys pažymėjo, kad konferencija buvo „puiki proga su užsienio kolegomis aptarti, kiek įstojimas į Europos Sąjungą pakeitė nacionalinių vertybių ir grėsmių suvokimą Lietuvos ir kitų regiono šalių kolektyvinėse tapatybėse“.

Konferencijos metu svarstyti klausimai, susiję su kolektyvinių vertybių ir grėsmių konstravimu žiniasklaidoje ir užsienio bei saugumo politikos diskurse. Aptartos grėsmės ir vertybės, kurios tapo reikšmingos po regiono šalių įstojimo į ES ir NATO, dalyviai vertino ryšį tarp nacionalinės tapatybės ir šalies užsienio ir saugumo politikos, atsižvelgiant į šalių nacionalinius interesus, regioninę saugumo dinamiką. Renginyje apžvelgtas viešasis diskursas, tapatybės tyrimai, įžvalgos apie jos kaitą ir tai lemiančius veiksnius. Šiame tapatybės tyrimų kontekste taip pat gilintasi į vidinius ir išorinius iššūkius tolesnei Rytų ir Centrinės Europos regiono šalių raidai bei jų nacionalinei tapatybei bei jos kaitai.

Kaip pastebėjo dr. A. Švarplys, „ilgą laiką šio regiono tautoms buvo būdinga civilizacinė europinė tapatybė su besąlygine provakarietiška orientacija“. I. Karpavičiūtė apžvelgė nacionalinės tapatybės vaidmenį formuojant ir įgyvendinant Lietuvos užsienio ir saugumo politiką, ypač jai kintant. G. Jakštaitė pristatė žiniasklaidos pranešimų, susijusių su Lietuvos užsienio politika, diskurso analizę, kuri įvertino su užsienio politika ir jos raida tiesiogiai susijusius nacionalinės tapatybės elementus. A. Kudors apžvelgė vidinius nacionalinės tapatybės raidos elementus Latvijoje. Konferencijos dalyviai pažymėjo, kad nacionalinės tapatybės tyrimai yra itin vertingi atskleidžiant įvairiapusišką šalių raidos dinamiką, ypač narystės regioninėse institucijose konstekste.

Konferencija buvo surengta Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Tampant europiečiais: lietuvių kolektyvinės tapatybės konstravimas po įstojimo į Europos Sąjungą“ (MIP-026/2011) pagrindu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.