Nauja tarptautinė jungtinė studijų programa

1518

VDU skelbia priėmimą į dvejų metų trukmės tarptautinę jungtinę magistrantūros studijų programą Sociolingvistika ir daugiakalbystė, vykdomą kartu su Vokietijos, Švedijos ir Estijos universitetais. Paraiškos priimamos iki 2013 m. birželio 30 d.

Ši antrosios pakopos studijų programa – pirmoji visoje Europoje, skirta socialiniams kalbų ir daugiakalbystės aspektams Baltijos ir Šiaurės šalyse. Programą rengia VDU, Johano Gutenbergo universitetas Maince (Vokietija) bei Stokholmo (Švedija) ir Tartu (Estija) universitetai.

Pasak studijų programos koordinatorės dr. Aurelijos Tamošiūnaitės, studentai per dvejus metus turės galimybę apsilankyti trijose iš šių aukštojo mokslo institucijų ir pasisemti neįkainojamos patirties. „Programa yra unikali tiek studijų tematika, tiek mobilumo ir tarptautiškumo galimybėmis, kurios studentams leis pažinti kultūrų, kalbų ir studijavimo tradicijų įvairovę“, – pasakojo dr. A. Tamošiūnaitė.

Sociolingvistikos ir daugiakalbystės programa ruošia kvalifikuotus šiaurės germanų, baltų bei Pabaltijo finų kalbų specialistus, turinčius teorinių, metodologinių žinių apie kalbų funkcionavimą socialiniame kontekste, regiono kalbų kontaktus ir politiką, kalbos santykį su kultūra bei tautine, kultūrine ir regionine tapatybe. Visoje Europoje iki šiol dar nebuvo tokios tarptautinės magistrantūros studijų programos, kurioje būtų tyrinėjami socialiniai kalbų ir daugiakalbystės aspektai Baltijos bei Šiaurės šalių regione. Programos unikalumą sustiprina daugiakultūrė akademinė aplinka bei studijos užsienyje, kurias veda tarptautiniu mastu gerai žinomi dėstytojai ir specialistai.

Didelis dėmesys programoje skiriamas studentų mobilumui – be VDU, studentai antrąjį semestrą studijuos Vokietijoje, o trečiąjį semestrą turės galimybę pasirinkti tarp Stokholmo ir Tartu universitetų. Paskutinio semestro metu studentai savo pasirinktame universitete rašys baigiamąjį magistro darbą.

Sociolingvistikos ir daugiakalbystės studijas baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti įvairiose tarptautinėse, valstybinėse ir vietinėse institucijose, organizacijose (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje), dirbti su tarptautiniais ir valstybiniais projektais, susijusiais su daugiakalbyste, kalbos planavimu ir politika, konsultuoti valstybinėse ir kultūrinėse bei ES institucijose daugiakalbystės klausimais, tęsti studijas tarpkultūrinės komunikacijos, sociolingvistikos, daugiakalbystės ar kitų mokslo sričių doktorantūroje.

Paraiškas studijoms galima teikti internetu iki birželio 30 d. Programa dėstoma anglų kalba (120 ECTS kreditų), todėl pageidautina, kad paraiškų teikėjai būtų gerai angliškai kalbantys (B2 arba aukštesnis lygis) bakalauro studijas Lietuvoje ar užsienyje baigę studentai, kurių studijų programoje bent 30 ECTS kreditų sudarė kalbos arba filologijos dalykai.

Daugiau informacijos teikiama programos tinklalapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“. Į iškilusius klausimus taip pat atsakys ir programos sekretorė Diana Česnauskaitė (el. paštas: somu@hmf.vdu.lt).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.