VDU veikia LAMA BPO punktas

2627

Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52–116) veikia LAMA BPO punktas, skirtas stojantiesiems į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas.

Tai yra vienas iš trijų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) skirtų punktų Kaune, kur priimami ir registruojami stojančiųjų dokumentai, suteikiama informacija apie stojimo procedūras, konkursinio balo skaičiavimą.

Visi norintys pasikonsultuoti  būsimų studijų ar stojimo prašymo pildymo klausimais į  LAMA BPO punktą kviečiami atvykti pagrindinio priėmimo antro etapo metu (liepos 29 d. – rugpjūčio 6 d.) ir papildomo priėmimo metu (rugpjūčio 7 – 14 d.).

Į LAMA BPO punktą nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 10 d. 17 val. kviečiami atvykti:

 • asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau;
 • nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą ne Lietuvos Respublikos mokyklose, taip pat užsieniečiai, kurių studijos gali būti finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto;
 • asmenys, baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
 • užsienio lietuviai, išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje.

Atvykęs į LAMA BPO punktą asmuo pateikia jo pagal šį sąrašą turimus dokumentus:

 • asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintas jų kopijas (privaloma);
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas;
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas;
 • diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 • visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas;
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtintą kopiją.

Dokumentus LAMA BPO punkte gali užregistruoti ir stojančiojo įgaliotas asmuo, su savimi atsinešęs ranka rašytą ir parašu patvirtintą (notaro patvirtinimas nebūtinas) stojančiojo įgaliojimą. Prieš stojančiajam ar įgaliotam asmeniui atvykstant į punktą, stojantysis nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 10 d. 17 val. privalo pateikti stojimo prašymą internetu LAMA BPO tinklalapyje. Stojančiųjų į studijų programas, kuriose numatytas motyvacijos vertinimas (jis bus laikomas rugpjūčio 8 d.), prašymų priėmimas užbaigiamas iki motyvacijos įvertinimo pradžios.

LAMA BPO bendrojo priėmimo datos 

Konkursinio balo skaičiuoklę bei informaciją apie stojamuosius egzaminus galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. vidurinį išsilavinimą įgijusių Lietuvoje stojančiųjų egzaminų rezultatai tiesiai iš valstybinių duomenų bazių bus pateikti LAMA BPO sistemai, tad papildomai registruoti vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus nereikia. Tačiau derėtų atkreipti dėmesį, jog minėtais metais vidurinį išsilavinimą įgiję stojantieji turi patys įkelti duomenis prisijungę prie savo prašymo sistemos. Visi stojantieji prašymus teikia tik internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Stojantieji rūpimus klausimus gali pateikti:

 • LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punkte VDU III rūmuose (K. Donelaičio g. 52–116). Darbo laikas: I – IV nuo 8 val. iki 17 val., V nuo 8 val. iki 16 val.;
 • VDU tinklalapio aktyvioje nuorodoje „Turite klausimų?“;
 • Telefonu (8 37) 323 206, el. paštu info@smt.vdu.lt;
 • Naudojantis programa „Skype“ (VDU.moksleiviams) ir socialiniame tinkle „Facebook“ (VDU moksleiviams);

Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas skelbiama ir nuolat atnaujinama VDU tinklalapyje www.vdu.lt. VDU primena, kad universitete šiemet stojantieji gali rinktis iš gausybės naujų ir atnaujintų studijų programų. Kitą aktualią informaciją stojantieji taip pat gali sužinoti LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.