VDU sutartis su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

1372

Liepos 5 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Juozas Augutis kartu su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) žurnalistų etikos inspektore Gražina Ramanauskaite – Tiumeneviene pasirašė bendradarbiavimo sutartį, dėl bendradarbiavimo organizuojant ir įgyvendinti mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą visuomenės informavimo ir viešosios informacijos stebėsenos (išskyrus radijo ir televizijos programose) srityje.

„Viena pagrindinių ŽEIT misijų yra žmogaus teisių apsauga, per visuomenės informavimo priemones, todėl tikime, kad ši sutartis su liberaliu universitetu padės dar kokybiškiau atlikti šią misiją“, – teigia žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė – Tiumenevienė.

Sutartis sudaryta, įvertinant valstybės institucijų ir akademinės bendruomenės keitimosi patirtimi bei žiniomis svarbą ir visokeriopą naudą, siekiant teikti tarpusavio pagalbą, vykdant įstatymais bei kitais teisės aktais jiems priskirtas funkcijas, atsižvelgiant į tai, kad keitimasis žiniomis bei informacija pasitarnauja abiejų šalių interesams bei padeda siekti bendrų tikslų, siekiant skatinti ir vystyti įvairiapusį tarpusavio bendradarbiavimą.

Rektoriaus J. Augučio teigimu, universitete ne tik yra vykdomos žurnalistikos krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programos, bet ir atliekami įvairūs komunikacijos tyrimai. VDU sutartimi įsipareigoja kviesti ŽEIT darbuotojus pagal kompetenciją konsultuoti VDU, inicijuojant ir atliekant mokslinius tyrimus, eksperimentinę (technologinę) plėtrą ir praktinę veiklą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.