VDU sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė

2020 m. rugsėjo mėnesį, praėjus pirmajam pandemijos pusmečiui, kai visos universiteto akademinės veiklos vyko skaitmeninėje aplinkoje, VDU Rektoriaus įsakymu buvo sudaryta Universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė. Šios grupės tikslas – savianalizės būdu įvertinti akademiniuose padaliniuose kylančius iššūkius ir gerąsias patirtis skaitmenizuojant studijų turinį, mokymo ir mokymosi veiklas, pasitelkiant mokymosi duomenų analizės įrankius … Tęskite VDU sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė skaitymą