VDU studentų apklausoje išrinkti geriausi dėstytojai

2276

Dėstymo kokybė yra viena iš esminių studijų kokybės dedamųjų, todėl šiai veiklai skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvieną semestrą vykdoma VDU studentų apklausa padeda identifikuoti stiprybes ir laiku reaguoti į tobulintus aspektus, priimti atitinkamus sprendimus siekiant išlaikyti aukštą dėstymo kokybės lygį.

2017 – 2018 mokslo metų rudens semestre studentai aukščiausiais balais dėstymo kokybę įvertino ir geriausiais dėstytojais pripažino:

  • Katalikų teologijos fakulteto profesorių kun. dr. Andrių Narbekovą;
  • Teisės fakulteto docentą dr. Kęstutį Vitkauską;
  • Socialinių mokslų fakulteto docentę dr. Violetą Ivanauskienę ir docentą dr. Vidmantą Tūtlį;
  • Humanitarinių mokslų fakulteto docentę dr. Indrę Žakevičienę;
  • Politikos ir diplomatijos fakulteto lektorių (2015 metų geriausią dėstytoją) Mindaugą Norkevičių;
  • Informatikos fakulteto docentę (2016 metų geriausią dėstytoją) dr. Sigitą Pečiulytę;
  • Užsienio kalbų instituto lektorę Daivą Pundziuvienę;
  • Menų fakulteto profesorių dr. Romualdą Požerskį;
  • Gamtos mokslų fakulteto docentę Liną Ragelienę.

VDU bendruomenės apdovanojimuose „V2“ 2018 m. kovo 13 d. pagrindinę „Metų dėstytojo“ nominaciją laimėjo ir geriausiu 2017 m. Universiteto dėstytoju buvo išrinktas Katalikų teologijos fakulteto kun. prof. dr. Andrius Narbekovas – „Bioetikos“, „Santuokinės etikos“, „Sveikatos ir krikščioniškos moralės“, „Lytiškumo ir santuokinė etikos“ ir kitų studijų dalykų dėstytojas.

Geriausių dėstytojų rinkimai vykdomi remiantis dėstymo kokybės studentų požiūriu apklausos rezultatais. Apklausa atliekama elektoriniu būdu kiekvieno semestro pabaigoje. Studentų prašoma pateikti nuomonę apie dėstytojo kompetentingumą turinio ir didaktikos srityse, vertinimo objektyvumą ir grįžtamąjį ryšį dėstomame dalyke, komentarus apie studijų dalyko dėstymą.

Geriausias dėstytojas renkamas atsižvelgiant į studentų pateiktus įverčius apie dalyko dėstymo kokybę (įverčių vidurkis ne žemesnis kaip 9,6 iš 10 balų) ir studijų dalykus studijavusių studentų aktyvumą apklausoje (ne mažiau kaip 25 proc. į studijų dalyką užsiregistravusių studentų).

Remiantis studentų įverčiais ir aktyvumu taip pat nustatomi dėstytojai, kurie daugiausiai turėtų patobulėti, kad jų dėstymo kokybė pagerėtų. Prie tokių dėstytojų priskiriami tie, kurių dėstymą studentai įvertina žemesniu nei 7 balų vidurkiu, kai apklausoje dalyvauja daugiau negu 20 proc. į studijų dalyką užsiregistravusių studentų. Labiausiai tobulintinų dėstytojų skaičius 2017 m. nėra didelis – 8 dėstytojai. Jiems bus pasiūlyta aktyviai pasinaudoti VDU diegiamos dėstytojų profesinio tobulėjimo sistemos sąlygomis, skirtomis dėstymo kokybės gerinimui.

Kiekvienas dėstytojas turi galimybę peržiūrėti studentų nurodytus įverčius ir komentarus apie jo dėstymo kokybę jo teikiamuose studijų dalykuose. Ši informacija taip pat prieinama fakultetų ir institutų vadovams, kad jie galėtų susipažinti su studentų atsiliepimais apie jų padaliniuose dirbančius dėstytojus. Dėstytojai kviečiami aptarti dėstymo kokybės apklausų rezultatus su vadovais ir priimti sprendimus dėstymo kokybei gerinti.

Vytauto Didžiojo universiteto dėstymo kokybė nacionaliniuose ir tarptautiniuose vertinimuose visuomet įvertinama aukščiausiais balais. Universiteto dėstytojai yra žinomi ir pripažįstami Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.