VDU studentiškų organizacijų paramos konkursas

1184

VDU Studentų reikalų tarnybos Karjeros centras skelbia 2016 m. pagrindinį studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą. Paraiškos priimamos iki vasario 1 d.

VDU Statutas skelbia, kad universitetas Tarybos nustatyta tvarka remia studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. Remiantis šia Statuto nuostata, paskelbdamas Studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą, universitetas kasmet VDU studentiškoms organizacijoms skiria tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į universiteto studentiškoms organizacijoms skiriamą paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, t. y. universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis VDU organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis:

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas
 5. Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas

VDU – Tavo kartos universitetas

2016 m. pagrindinio projektų paraiškų konkurso prioritetuose papildomai skatinamos ir remiamos veiklos, kurios remia idėjos „VDU – Tavo kartos universitetas“ viziją. Tai atviras, nevaržantis ir profesionalus universitetas, vienijantis VDU vertybes, skatinantis skirtingų studijų ir kitų veiklos sričių sujungimą bei kiekvieno universiteto bendruomenės nario pastangas sukurti savitą, savo kartos universitetą, kuriame tarpdiscipliniškumas persipina su kritiniu mąstymu, o turtinga istorija sujungiama su nauju ateities požiūriu ir visa tai pateikiama jaunam žmogui suprantamu ir netikėtu formatu. Siekiant atliepti viziją „VDU – Tavo kartos universitetas“, projekto teikėjams reikia nurodyti šios minties sąsają su projektu, ją iliustruojant projekto paraiškos dalyje „Projekto aprašymas“.

Projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos

 • originalias paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti bei nurodytų el. dokumentų versijas atsiųsti el. paštu info@srt.vdu.lt iki 2016 m. vasario 1 d. arba originalias projektų paraiškas siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2016 vasario 1 d., adresu: Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centras (Studentų reikalų tarnyba), K. Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas (pateikta projekto paraiška su nurodytomis el. dokumentų versijomis, atsiųstomis el. paštu info@srt.vdu.lt po 2016 m. vasario 1 d., arba atsiųsta originali projektų paraiška registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta po 2016 m. vasario 1 d., nebus priimama ir vertinama);
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 15 d.;
 • organizacija negali pateikti daugiau kaip 2 (dviejų) projekto paraiškų į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
 • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai;
 • tas pats asmuo negali būti nurodytas projekto vadovu daugiau, kaip 3 (trijuose) projektuose;
 • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį neturi viršyti 1000 eurų (vienas tūkstantis, 00 ct €).

Konkurso dokumentai

Daugiau apie 2016 m. Studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą

Projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais konsultuoja VDU Karjeros centras (Studentų reikalų tarnyba), el. paštu info@srt.vdu.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.