VDU studentiškoms organizacijoms – paramos konkursas

612 2

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia 2019 m. pagrindinį studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą.

Vytauto Didžiojo universitetas remia studentų organizacijas paramos konkurso būdu kasmet skirdamas tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Universiteto organizacijoms skiriamai paramai gauti gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis VDU organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas
 5. Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas

2019 m. numatyta visas sritis vienijanti veikla, kuri yra papildomai skatinama ir remiama (horizontalusis prioritetas) –  veikla susijusi su absolventų įtrauktimi, kviečiant juos sugrįžti į savo gimtąją Alma Mater, tokiu būdu įprasminant Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečio šventę, kurią universitetas mini visus 2019 m. Skatinama ir remiama veikla – abipusė partnerystė, naudinga tiek universitetui, tiek absolventui: žinios, bendri projektai, tobulinimosi galimybės, idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimas – visa tai yra tik dalis veiklų, kurias galima nuveikti bendraujant ir bendradarbiaujant.

2018 m. pagrindinio projektų konkurso paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

 • paraišką kartu su ją lydinčiais dokumentais organizaciją privalo pateikti iki 2019 m. vasario 28 d. 15  val. dviem versijomis (nepristačius paraiškos originalo ir el. versijos iki nurodyto termino, paraiška nebus priimama ir vertinama):
  • užpildytą originalią (popierinę) paraiškos formą reikia pristatyti adresu S. Daukanto g. 27 – 206 (VDU Studentų reikalų departamentas)
 • paraiškos el. dokumento versiją PDF formatu atsiųsti el. paštu karjera@vdu.lt
 • atitinkamai, kartu su projekto paraiška, reikia pristatyti ir ją lydinčius dokumentus, tiek originaliame (popietiniame), tiek el. versijoje:
  • bendradarbiavimo sutarčių kopijas, jei projektas vykdomas su partneriais, bei elektronines jų versijas, pageidautina PDF formatu;
  • projekto vadovo gyvenimo aprašymą bei elektroninę jo versiją PDF formatu;
  • kitų organizacijos iniciatyva teikiamų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ar jų originalias kopijas bei jų elektronines versijas;
  • užpildytą standartizuotą narių sąrašo formą bei PDF jo versiją;
  • laisvos formos organizacijos metinės veiklos ataskaitą už 2018 kalendorinius metus ir jos elektroninę versiją, pageidautina PDF formatu;
  • organizacijos įstatų, nuostatų originalią kopiją bei šį dokumentą PDF formatu (pateikiama, jeigu šis dokumentas pasikeitė po VDU organizacijos statuso suteikimo datos).
   • pirmą kartą projektą teikianti organizacija taip pat turi pateikti: vieną organizacijos antspaudu, jei jį turi, ir vadovo parašu patvirtintą organizacijos registracijos pažymėjimo arba rektoriaus įsakymo, kuriuo organizacija buvo pripažinta kaip turinti Universiteto organizacijos statusą, originalią kopiją bei jos elektroninę versiją PDF formatu;
   • jeigu organizacija yra juridinis asmuo, ji turi pristatyti paramos gavėjo statuso originalią kopiją bei jos elektroninę versiją PDF formatu.
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gruodžio 1 d.
 • organizacija gali teikti tik 1 (vieną) projekto paraišką į vieną prioritetinę veiklos kryptį
 • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai
 • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį neturi viršyti 1200 eurų (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 00 €)

Projektų konkurso dokumentai

Daugiau informacijos

 • VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas)
 • Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas
 • Tinklapis vdu.lt
 • Telefonas +370 37 327 983

Komentarai

Egidijus

Sveiki, kada skelbsite rezultatus? :)

Anonimas

Rezultatai bus paskelbti iki kovo mėn. vidurio

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.