VDU studentams su negalia skirta didžiausia parama

1241

Šį semestrą Valstybinis studijų fondas (VSF) skyrė tikslines išmokas 39 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams su negalia. Daugiausia jų – 86 – gaus VDU studentai.

2012 m. rudens semestro metu VSF projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ skyrė tikslines išmokas (520 Lt per mėnesį) 701 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentui, turinčiam specialiųjų poreikių. Rudens semestro metu studentams su negalia bus išmokėta beveik 1,8 mln. Lt. Tikslinės išmokos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant sesijos ir atostogų laikotarpius.

Tikslinės išmokos skirtos 39 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, kurie laiku savo aukštosioms mokykloms pateikė prašymus tikslinei išmokai gauti ir reikiamus dokumentus. Daugiausia tikslinių išmokų gaus specialiųjų poreikių turintys Vytauto Didžiojo (86), Vilniaus (70) ir Šiaulių (54) universitetų studentai.

Parama teikiama negrąžintinai, bet jos mokėjimas nutraukiamas sustabdžius ar nutraukus studijas, išėjus akademinių atostogų, įgijus akademinę skolą, nustačius didesnį nei 45 proc. darbingumą.

Tikslines išmokas gali gauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Studentas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, jam turi būti nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, jei jis pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje ir neturi akademinių skolų.

Daugiau informacijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.