VDU studentams – gausi universiteto parama

2704

Vasario 13 d. VDU Rektorato posėdyje patvirtinti studentų sąrašai, kuriuose nurodyta, kam šį semestrą suteikti lengvatas mokesčiams už studijas bei apgyvendinimą bendrabutyje.

Įgyvendinamas socialiai atsakingo universiteto misiją, VDU mokestinėms lengvatoms 2012/2013 m. m. pavasario semestrui iš viso paskyrė per ketvirtį milijono litų. Iš viso buvo patenkinti 138 mokesčio už studijas lengvatų ir 155 apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų prašymai iš gautų, atitinkamai 272 ir 201 prašymų.

Mokesčio už studijas lengvatos

Šį semestrą mokesčio už studijas lengvatos VDU studentams skirtos pagal šiuos VDU studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos apraše nurodytus prioritetus:

  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų akademinius įvertinimus ir esamą darbingumo lygį;
  • akademinių skolų neturintiems studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų, atsižvelgiant į studijų rezultatus;
  • akademinių skolų neturintiems studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra ne didesnės kaip 500 litų, atsižvelgiant į studijų rezultatus;
  • studentams, aktyviai dalyvaujantiems universiteto visuomeninėje, sportinėje ir/ar meninėje veikloje, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus ir vadovų teikimus;
  • išimties tvarka mokesčio už studijas lengvatos skirtos studentams, neturintiems abiejų tėvų.

Sąrašas studentų, kuriems 2012/2013 m. m. pavasario semestre suteikta mokesčio už studijas lengvata

Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatos

Sąrašą studentų, kuriems šį semestrą suteikta apgyvendinimo mokesčio lengvata, įsakymu patvirtino VDU Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas. Lengvatos VDU studentams skirtos pagal šiuos VDU studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos apraše nurodytus prioritetus:

  • neįgaliems studentams ir juos lydintiems asmenims;
  • studentams, neturintiems abiejų tėvų;
  • studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų, atsižvelgiant į mokamo mokesčio dydį;
  • studentams, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui yra ne didesnės kaip 350 litų per mėnesį, atsižvelgiant į mokamo mokesčio dydį;
  • studentams, aktyviai dalyvaujantiems universiteto visuomeninėje, sportinėje ir/ar meninėje veikloje, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus ir vadovų teikimus.

Sąrašas studentų, kuriems 2012/2013 m. m. pavasario semestrą suteikta lengvata mokesčiui už apgyvendinimą bendrabutyje

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.