VDU studentams – galimybė gauti LR Prezidentų vardines stipendijas

1231

VDU Studentų reikalų tarnyba informuoja, kad fakultetai jau gali teikti pirmos ir antros pakopos studentų kandidatūras Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinėms stipendijoms gauti. Kandidatus visų fakultetų dekanai turi pateikti Studentų reikalų tarnybai iki balandžio 27 d.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 310 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“, Vytauto Didžiojo universiteto I ir II studijų pakopos studentai gali pretenduoti į:

 • Antano Smetonos vardo stipendiją:
  • humanitarinių mokslų studijų srityje: visos Humanitarinių mokslų fakulteto programos, Menų fakulteto menotyros programa ir visos Katalikų teologijos fakulteto programos išskyrus religijos pedagogikos programą;
  • meno studijų srityje: visos Muzikos akademijos programos ir išskyrus Menų fakulteto menotyros programą.
 • Aleksandro Stulginskio vardo stipendiją:
  • fizinių mokslų studijų srityje: visos Informatikos fakulteto programos ir visos Gamtos mokslų fakulteto programos išskyrus aplinkotyros bakalauro ir magistro programas, ekologijos ir aplinkotyros bakalauro ir magistro programas, molekulinės biologijos magistro programas, biologijos bakalauro ir magistro programas.
 • Kazio Griniaus vardo stipendiją:
  • biomedicinos mokslų studijų srityje: Gamtos mokslų fakulteto aplinkotyros bakalauro ir magistro programos, ekologijos ir aplinkotyros bakalauro ir magistro programos, molekulinės biologijos magistro programos, biologijos bakalauro ir magistro programos.
 • Algirdo Brazausko vardo stipendiją:
  • socialinių mokslų studijų srityje: visos Ekonomikos ir vadybos fakultetų programos, visos Socialinių mokslų fakulteto programos, visos Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto programos, visos Teisės fakulteto programos ir Katalikų teologijos fakulteto religijos pedagogikos programa.
 • Vardinių stipendijų dydžiai:
  • 5-ių bazinių socialinių išmokų (toliau BSI) dydžio stipendija skiriama pagrindinių universitetinių arba vientisųjų studijų (trečiojo arba ketvirtojo kursų) studentams;
  • 7-ių BSI dydžio stipendija skiriama magistrantūros arba vientisųjų studijų (penkto kurso) studentams.

Prezidento vardo stipendijos mokamos kas mėnesį, nutraukiamos (lėšos grąžinamos Švietimo ir mokslo ministerijai) šiais atvejais:

 • studentui nutraukus ar baigus studijas aukštojoje mokykloje;
 • studentas turi akademinių skolų;
 • studentui paskirta drausminė nuobauda.

Iki 2012 m. balandžio 27 d. VDU Studentų reikalų tarnybai (S. Daukanto 27–210, Kaunas) fakultetai turi pateikti dekanų pasirašytus teikimus su kandidatų dokumentais:

 • pažyma apie studijų rezultatus (paskutinių dviejų semestrų);
 • studento mokslinės ir (arba ) meninės veiklos charakteristika;
 • kiti dokumentai įrodantys studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus.

Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus ir A. Brazausko vardinių stipendijų teikimo tvarka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.