VDU studentams – dar didesnė laisvė karjeros planavimui

1598

 „Šiandien griežtai standartizuotos studijų programos varžo jauno žmogaus laisvę tobulėti ne tik savo pasirinktoje profesijoje, bet ir augti kaip aktyviai, pilietiškai asmenybei“, – įsitikinęs Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius profesorius Juozas Augutis.

VDU tikslas – kuo labiau personalizuoti studijas, todėl suteikiama galimybė mokytis ir rinktis patiems įdomius, studentų nuomone naudingus studijų dalykus, kurie nebūtinai yra susiję su studijuojama bakalauro programa. „Taip studijos tampa individualesnės, pritaikytos prie asmeninių galimybių, įgūdžių bei tikslų, todėl siekiant gerinti studijų kokybę ir dar labiau sustiprinti artes liberales modelį universitete, VDU Senatas atnaujino Studijų reguliaminą, o atlikti pakeitimai suteiks dar daugiau galimybių ir laisvės sudarant individualų studijų tvarkaraštį“, – apie naujovę šių metų pirmakursiams pasakoja prof. J. Augutis.

J. Augutis 2

Tarpdiscipliniškumas ir dar didesnė laisvė

Pasaulyje vis dažniau pabrėžiama studijų tarpdiscipliniškumo svarba. Sistemingas skirtingų mokslo krypčių, disciplinų mokymasis ugdo platesnio profilio specialistus. Nuo fundamentalių iki technologinių mokslų – kuo daugiau išsilavinęs žmogus supranta, tuo lengviau dirbti ir kurti socialiai atsakingą, darnaus vystymo principais paremtą darbo aplinką bei siekti profesinių aukštumų.

VDU bakalauro studijų tvarkaraštis sudaromas iš pasirinktos programos specialybinių ir laisvai pasirenkamų bendrųjų studijų dalykų. „Pagrindinis reguliamino pakeitimas – nebeliko privalomųjų dalykų, atnaujinta bendrųjų universitetinių dalykų schema, kurią nuo šiol sudaro dvi bendrauniversitetinių dalykų grupės“, – įvardija VDU Studijų prorektorius docentas Kęstutis Šidlauskas. Vietoje trijų A, B, D bendrauniversitetinių dalykų grupių liko A ir B.

Iš atnaujintos A grupės studentas turi išklausyti bent po vieną dalyką iš keturių studijų sričių: socialinių mokslų; humanitarinių mokslų; menų; fizinių, biomedicinos ir technologijų mokslų. „Dabartinių Lietuvos ir pasaulio įmonių bei organizacijų veiklos itin plačios, todėl net ir biotechnologui svarbu suvokti verslo terminus bei įvairius veiklos atvejus, siekiant efektyvios visos įmonės veiklos“, – įvairių disciplinų mokymosi svarbą aptaria universiteto Studijų prorektorius. Jo teigimu, rugsėjį studijas pradedantiems pirmakursiai savo tvarkaraštį susidarys pagal naujus Studijų reguliamino pakeitimus, o antro ir trečio kurso studentai, jei dar neišklausė visų bendrų universitetinių studijų dalykų iš buvusios B grupės – dabar  norimas išklausyti paskaitas galės rinktis iš A grupės.

Dabartinė VDU bendrauniversitetinių dalykų B grupė sudaryta pagal visiškai naują principą, tai – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose, pvz. studijuojama Politikos mokslų bakalauro programa, o pasirenkamas menų krypties Scenos kalbos kultūros įvadas. Šiai grupei skirtus kreditus studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. „Dar mažesni apribojimai studentams suteikia daugiau žinių apie skirtingas mokslo sritis, arba leidžia gilintis vienoje, jų nuomone, naudingoje disciplinoje“, – atliktų bendrų universitetinių dalykų schemos pakeitimų naudą aptaria K. Šidlauskas.

K. Sidlauskas 1

Atsinaujinusių bendrauniversitetinių grupių sąraše nemažai dalykų programų bus organizuojamos ir nuotoliniu būdu. „Nuotoliniu būdu dėstomos studijų programos skiriamos ir tam, jog studijuojantys VDU Vilniuje turėtų galimybę rinktis kuo įvairesnius dalykus pagal jų esamus asmeninius poreikius ir lengviau įsilietų į bendrą universiteto akademinį gyvenimą“, – aiškina J. Augutis.

Tarptautinei karjerai – platus užsienio kalbų pasirinkimas

Pasaulyje ir Lietuvoje plečiasi tarptautinių paslaugų darbo rinka, kuriasi vis naujos įmonės, kurioms reikalingi ne tik plataus išsilavinimo, bet ir puikius užsienio kalbų įgūdžius turintys specialistai. „Universitetui bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, pastebima, kad darbdaviai itin vertina  nuo bendravimo psichologijos darbo aplinkoje iki užsienio šalies kalbą ir kultūrą išmanančių darbuotojų indėlį sėkmingai veiklos plėtrai“, – pasakoja VDU Studijų prorektorius docentas Kęstutis Šidlauskas.

Atsižvelgiant į dabartines darbo rinkos sąlygas ir studentų tarptautinės karjeros siekį, atnaujintoje studijų dalykų A grupėje, šalia bendrų universitetinių studijų įtrauktas ir užsienio kalbų pogrupis. „VDU yra lyderiaujantis Lietuvoje ir puikiai žinomas Europoje pagal siūlomų studijuoti užsienio kalbų skaičių, kurių šiuo metu universiteto Užsienio kalbų institutas vykdo daugiau nei trisdešimt“, – pristato J. Augutis. Nepriklausomai nuo studijuojamos programos, kiekvienas studentas turi kalbų mokymuisi skirtų akademinių kreditų, kuriuos gali laisvai išnaudoti, studijuojant kalbą iš užsienio kalbų pogrupio.

3 vdu studentai

Vienintelė privaloma užsienio kalba universitete – anglų. Iki 2016/2017 m. m. įstojusieji į VDU turėjo pasiekti privalomąjį B2 akademinį anglų kalbos lygį. „Skatinant išugdyti pažangesnį, daugiau įgūdžių turintį anglakalbį specialistą, nuo šių akademinių mokslo metų visi turės studijuoti anglų kalbą, kol pasieks specialybinės anglų kalbos C1 lygį“, – pagrindinį atnaujinto reguliamino pokytį, susijusį su užsienio kalbomis, įvardija K. Šidlauskas.

Dar viena itin svarbi Senato patvirtinta ir reguliamine įtvirtinta naujovė – nuo šiol ne tik VDU bakalauro ir vientisąsias studijas, bet magistrantūrą bus galima baigti su pagyrimu. Taip pat patvirtintos studijų laisvo klausytojo statuso pareigos, kurios atsitinka visas studentui numatytas atsakomybes.

„Visi Studijų reguliamino pakeitimai priimti ne tik siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę, bet ir ruošiant atsakingus, plačiomis žiniomis ir individualiais įgūdžiais rinkoje išsiskiriančius specialistus“, – VDU Senato priimtus studijų vykdymo tvarkos pakeitimus ir naujoves apibendrina VDU rektorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.