VDU skatina doktorantų ir mokslininkų aktyvumą

1771

Vytauto Didžiojo universitete, siekiant aukščiausios mokslinių tyrimų kokybės, norint paskatinti mokslininkų ir doktorantų aktyvumą, sudaryti jiems sąlygas siekti aukščiausių rezultatų, dirbti palankioje, kūrybiškoje aplinkoje, kasmet įvertinami aktyviausi dėstytojai bei mokslo darbuotojai bei skiriama lėšų doktorantų mokslinėms išvykoms. 
 
Geriausių 2011 m. mokslininkų / menininkų / dėstytojų konkursas
 
Šiemet aštuoniolikai aktyviausių VDU mokslininkų, menininkų ir dėstytojų, kurie ženkliai viršijo mokslinės produkcijos reikalavimus per 2011 m., Rektoriaus įsakymu buvo paskirtos vienkartinės išmokos iš VDU Mokslo fondo. Vienkartinės išmokos buvo paskirstytos pagal mokslo kryptis – 5 išmokos skirtos aktyviausiems Humanitarinių mokslų atstovams, po 4 Socialinių ir Biomedicinos mokslų, 3 Menų bei 2 Fizinių mokslų atstovams.  
 
Pasak Mokslo prorektoriaus prof. Juozo Augučio, „Universitete yra diegiama ir nuolat tobulinama dėstytojų bei mokslo darbuotojų vertinimo ir skatinimo sistema. Tokiu būdu siekiama sudaryti kuo palankesnes kūrybines sąlygas, skatinti mokslinį produktyvumą. Planuojama, kad tokios vienkartinės išmokos patiems aktyviausiems universiteto mokslininkams, menininkams bei dėstytojams, atsižvelgiant į jų mokslinės produkcijos taškus, bus skiriamos kiekvienų mokslo metų pabaigoje.“
 
Doktorantų mokslinių išvykų finansavimo konkursas
 
Universitete skatinami ne tik dėstytojai ir mokslo darbuotojai, bet ir doktorantai. Gegužės 4 d. – birželio 1 d. vyko doktorantų mokslinių išvykų finansavimo konkursas, kurio metu doktorantai galėjo teikti paraiškas dėl mokslinių išvykų – konferencijų, vasaros mokyklų stažuočių finansavimo. Konkursui buvo skirta 30 000 Lt iš VDU Mokslo fondo.
 
Buvo gauta 31 doktoranto paraiška. Universiteto mokslo sričių Ekspertų komisija, atidžiai įvertinus visas paraiškas, rekomendavo paramą skirti šešiolikos doktorantų mokslinėms išvykoms
 
Viena konkurso dalyvė teigė, kad „labai džiaugiasi, jog VDU gausėja įvairių konkursų, skirtų doktorantams.“ Šis mokslinių doktorantų išvykų konkursas jau buvo organizuotas antrus metus iš eilės. Taip pat jau tradicija tapo metų pradžioje apdovanoti pačius aktyviausius praėjusių metų doktorantus. 2012 m. kovo 9 d. iškilmingame Senato posėdyje buvo įteikta 13 vienkartinių skatinamųjų stipendijų aktyviausiems doktorantams bei 3 aktyviausiems jauniesiems mokslininkams, apgynusiems daktaro disertacijas 2011 m.
 
Artimiausi konkursai
 
Tai dar ne visos universiteto iniciatyvos, skirtos universiteto mokslininkų ir doktorantų skatinimui. 2012 m. rugsėjo mėnesio pradžioje antrus metus iš eilės bus skelbiamas universiteto projektų konkursas, kuriame galės dalyvauti universiteto mokslo klasteriai. Šio konkurso metu mokslininkų grupės galės teikti paraiškas iki spalio 1 d. įvairių mokslo projektų įgyvendinimui nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. rusėjo 2 d.
 
Lapkričio mėnesį taip pat bus skelbiamas konkursas mokslininkų, menininkų ir dėstytojų mokslinėms išvykoms. Per spalį kandidatai galės teikti paraiškas dėl mokslo išvykų finansavimo. Įvertinus mokslinę produkciją, kitą mokslinę veiklą bei atlikus ekspertinį vertinimą, mokslininkams, menininkams bei dėstytojams bus paskirstyta 50 000 Lt iš VDU Mokslo fondo. 
 
***

Informaciją apie mokslo (meno) veiklą universitete teikia Mokslo tarnyba, administruojanti mokslo bei meno doktorantūros studijas, koordinuojanti mokslo ir tyrimų klasterių veiklą, tarpininkaujanti ir palaikanti universiteto ryšius su įvairiomis tarptautinėmis bei nacionalinėmis mokslo ir tyrimų institucijomis, fondais bei partneriais, užtikrinanti informacijos sklaidą apie universiteto mokslo (meno) veiklos rezultatus, atliekamus tyrimus, mokslininkų bei tyrėjų pasiekimus, supažindinanti universiteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus su aktualiausiomis šios srities naujovėmis Lietuvoje ir pasaulyje. Daugiau informacijos – VDU.lt skiltyje „Mokslas“. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.