VDU siūlo naujas studijų programas

14343

Nuo birželio 1 d. prasideda prašymų priimti studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas registravimas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

VDU šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, dvigubą ar mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą, į kurias priimama 2012 m., galima atsisiųsti čia. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti Bakalauro studijų skiltyje.

Naujos bei atnaujintos studijų programos

Ekonomikos ir vadybos fakultetas stojantiesiems šiemet siūlo atnaujintą Ekonomikos ir finansų bakalauro studijų programą, ruošiančią ekonomiškai mąstančius specialistus, kurie gebės vertinti įmonės ekonominę veiklą tiek šalies, tiek globaliame lygmenyje. Baigusieji šią studijų programą galės dirbti ekonomistais ir finansininkais įvairiose verslo įmonėse, bankuose, valstybės įstaigose, tarptautinėse ekonomikos, verslo ir finansų organizacijose.

Gamtos mokslų fakultete bus galima rinktis naują Biotechnologijos programą, skirtą parengti kūrybiniu ir kritiniu mąstymu pasižyminčius biotechnologijos specialistus, kurie išmanys šiuolaikinius biologijos ir biotechnologijų pasiekimus bei jų taikymo galimybes. Biotechnologus universitete ruoš aukštos kvalifikacijos dėstytojai, kurie daug dėmesio skirs ne tik teorinių, bet ir praktinių studentų įgūdžių laboratorijose formavimui.

Humanitarinių mokslų fakultetas siūlo naują Italistikos ir romanų kalbų bakalauro studijų programą, kuri skirta ne tik besidomintiems Italija ir šios šalies kultūra, bet ir siekiantiems išmokti kitų romanų kalbų (ispanų/prancūzų/portugalų). Rytų Azijos regiono šalių (Kinijos, Japonijos, Korėjos) kultūros gerbėjai kviečiami rinktis naują Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų bakalauro studijų programą, kurią pasirinkę studentai išmoks atpažinti regiono kultūros, religijos, literatūros reiškinius bei juos lyginti istorinių ir socialinių pokyčių erdvėje.

Socialinių mokslų fakultete studentus turėtų sudominti atnaujinta pirmoji Lietuvoje Socialinės politikos bakalauro programa, kurią baigusieji mokės paaiškinti pamatines socialinės politikos teorines įžvalgas, susieti jas su visuomenės raidos tendencijomis, praktiškai vertinti ir prognozuoti socialines problemas, organizuoti socialines paslaugas, savarankiškai rengti naujus projektus. Baigus studijas, absolventai galės įsidarbinti socialinės politikos analitikais savivaldybėse, valdžios institucijose, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, socialinių tyrimų centruose, konsultavimo firmose. Plačiau apie studijų programą ir jos siūlomas galimybes – tekste „Pirmoji Lietuvoje socialinės politikos studijų programa“.

Informatikos fakultetas kviečia rinktis atnaujintas Informatikos bakalauro studijas, kurių metu studentai įgis žinių apie šiuolaikinių technologijų galimybes, išmoks projektuoti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas, kurti įvairias taikomąsias programas – sprendimus verslui, robotų valdiklius, mikroprogramas mobiliesiems terminalams ir t.t.

Menų fakultetas siekiantiems išmokti vaidybos meistriškumo šiemet siūlo naują Vaidybos bakalauro programą, rengiančią aukščiausios kvalifikacijos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, įvairiapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas profesinei karjerai teatre, kine, televizijoje ir kūrybinėse industrijose.

VDU Muzikos akademijos Atlikimo meno bakalauro studijų programa pasipildė nauja specializacija – nuo šiol be dainavimo, džiazo, fortepijono, styginių, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų galima rinktis akordeono specializaciją

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas šiemet siūlo naują bakalauro studijų programą anglų kalba – Tarptautinės politikos ir vystymo studijas (angl. International Development Studies), kuriomis rengiami socialinės ir viešosios politikos specialistai, gebantys suvokti ir atpažinti gerąsias Rytų bei Vidurio Europos šalių patirtis.

Išsamią informaciją apie visas VDU siūlomas bakalauro ir magistrantūros programas rasite leidinyje „Studijos Vytauto Didžiojo universitete 2012“.

Dvigubos kvalifikacijos programos

Baigusiems Religijos pedagogikos, Karjeros ir profesinio konsultavimo bei Muzikos pedagogikos studijų programas kartu su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu suteikiama ir mokytojo kvalifikacija.
Įstojusiems į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 2012 m. bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Matematikos ir jos taikymo studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Filosofijos gretutinės programos dalykus, kartu su Matematikos ir jos taikymo programos diplomu gausite Filosofijos gretutinės programos baigimo pažymėjimą.

Minimalus stojimo balas

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, nuo 2010 m. stojančiųjų į visas VDU pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinis balas privalo būti ne mažesnis kaip 8. Balas formuojamas iš  konkursinių mokomųjų dalykų (egzaminų ir metinių pažymių), o stojant į meno srities studijų programas – ir stojamojo egzamino. Pasirinkusiems švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Konkursinio balo skaičiuoklę bei informaciją apie stojamuosius egzaminus galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

Daugiau informacijos

Visą aktualią informaciją stojantieji gali sužinoti LAMA BPO tinklalapyje bei VDU rūmuose įsikūrusiame LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punkte (K. Donelaičio g. 52–116, Kaunas). Stojantieji rūpimus klausimus taip pat gali pateikti telefonu (8 37) 323 206 , elektroniniu paštu darbuotojai@smt.vdu.lt, naudojantis programa „Skype“ (VDU.moksleiviams) ir socialiniame tinkle „Facebook“. Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama VDU tinklalapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.