VDU ruošiasi instituciniam veiklos vertinimui

1344

Vytauto Didžiojo universitete ruošiamasi išoriniam instituciniam veiklos vertinimui, kurį planuojama suorganizuoti 2014 m. pavasarį.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2012 m. liepos 18 d. įsakymo „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ Nr. V-1155 (Žin., 2012, Nr. 88-4635) 1.2 punktu inicijavo Vytauto Didžiojo universiteto išorinį veiklos vertinimą. Universitetas veiklos savianalizės suvestinę Studijų kokybės vertinimo centrui pateiks iki 2014 m. sausio 10 d. Ekspertų vizitas į VDU planuojamas 2014 m. vasario-gegužės mėnesiais.

Aukštosios mokyklos veiklos savianalizė ir vertinimas grindžiami autonomijos ir atskaitomybės, kontekstualumo, visuminio požiūrio, suinteresuotų šalių dalyvavimo, vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo vienovės bei tęstinumo principais. Vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinama pagal šias vertinamąsias sritis – strateginis valdymas, studijos ir mokymasis visą gyvenimą, mokslo ir (arba) meno veikla bei poveikis regiono ir visos šalies raidai.

Savianalizės suvestinės rengimas Vytauto Didžiojo universitete vyksta sutelkus visos bendruomenės patirtį ir pastangas bei suinteresuotųjų šalių įžvalgas. Tai puiki galimybė kritiškai įvertinti savo veiklą ir tobulėti, skatinti kokybės gerinimą bei nuolatinę strateginę plėtrą.

Informaciją apie savianalizės suvestinės rengimą teikia ir pasiūlymus priima:

  • Rektoriaus padėjėja strategijaiRita Bendaravičienė
  • El. paštasrita@adm.vdu.lt
  • Telefonas(8 37) 327 964

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.