Iškilmingoje ceremonijoje inauguruotas VDU rektorius

4911

Rugsėjo 11 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko iškilminga septynioliktojo rektoriaus, profesoriaus Juozo Augučio, inauguracija. Iškilmėse dalyvavo ne tik universiteto bendruomenė, bet ir Lietuvos Respublikos premjeras Algirdas Butkevičius, kiti aukšto rango valstybės pareigūnai, ambasadoriai ir kiti garbūs svečiai.

Ceremoniją pradėjo Ekscelencijos Kauno Arkivyskupo Metropolito Liongino Virbalo invokacinė malda ir  VDU Tarybos Pirmininko pavaduotojo akademiko Jurgio Vilemo kalba.

Simbolių ir ritualų kupinoje iškilmingoje inauguracijoje naujasis VDU rektorius prof. Juozas Augutis priėmė valdžią ženklinančias regalijas: togą, grandinę, kepurę, didįjį antspaudą ir skeptrą.

Savo inauguracinėje kalboje išrinktasis VDU rektorius akcentavo siekį ir toliau puoselėti universiteto unikalią laisvųjų menų filosofiją, platų išsilavinimą, laisvo mąstymo ugdymą, gerinti universiteto studijų pripažinimą. „Mūsų studentai gauna lietuvišką diplomą, kuris liudija mūsų patirtį, istoriją, kalbą, dorovę. Tai mūsų dvasinės kokybės ženklas. Tačiau tai ir universalus diplomas, kuris leidžia darbuotis ne tik Lietuvoje. Šiuo stiprėjančių integracijų ir migracijų laikotarpiu lietuvišką diplomą gaus ir kitataučiai, netgi kitos rasės jaunuoliai. Mūsų siekis – kad šis diplomas būtų vertinamas ir pagarbiai pristatomas pasaulyje“, – susirinkusiems pažadėjo rektorius.

Kristijono Jakubsono videoreportažas (skiltyje „Video įrašai“ yra ir pilnas ceremonijos įrašas)

Tačiau taip pat buvo pabrėžtas ir siekis ne tik konkuruoti, bet ir vaisingai bendradarbiauti su kitais universitetais. „Neskubėkime turėti vieno požiūrio, vienos tiesos ar vieno universiteto. Globalizacijos akivaizdoje universitetas tebelieka erdve, kurioje reiškiasi tautos atsparumas, jos unikalumas ir kurioje mokomasi, kaip įsilieti į Europos ir pasaulio kultūros tėkmę. Universiteto langai atviri gaiviems pasaulinės mokslo minties vėjams, o durys – prasmingam bendradarbiavimui vardan tiesos, laisvės ir pažangos“, – paaiškino prof. J. Augutis.

Naująjį rektorių pasveikino ne tik premjeras A. Butkevičius, bet ir LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, kiti iškilūs svečiai. Renginyje buvo perskaityti ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės bei Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimai.

Ceremonijoje pagerbtas ir ankstesnysis VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, vadovavęs universitetui ankstesnes dvi kadencijas, nuo 2006-ųjų – universitetas jam padėkojo, o Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis įteikė II laipsnio Santakos garbės ženklą, kuris yra skiriamas labiausiai nusipelniusiems kauniečiams.

Savo kalboje kadenciją baigęs rektorius prof. Z. Lydeka visiems padėkojo ir priminė, jog Vytauto Didžiojo universitetas, įkurtas Vasario 16-ąją ir atkurtas Atgimimo aušroje, visuomet buvo tiesiogiai susijęs su lietuvių tautos ir valstybės lemtimi, o jo misija – tarnauti tautai ir Tėvynei. „Ilgas ir kantrus darbas ugdant laisvai mąstančią, susitelkusią savo dvasia ir plačiai į pasaulį žvelgiančią asmenybę, pirmiausiai skleidžiasi išminties pažinimu. Išminties, kurios šiandien taip reikia mums visiems, mūsų valstybei“, – sakė prof. Zigmas Lydeka.

Jono Petronio ir Lino Krisiukėno fotoreportažas

Apie VDU rektorių

Rektorius yra Universiteto vienasmenis valdymo organas, veikia Universiteto vardu ir jam atstovauja. Universiteto rektorių 5 metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Universiteto Taryba. Rektorius atsako už tai, kad universiteto veikla atitiktų įstatymus, universiteto statutą, kitus teisės aktus, leidžia įsakymus, skatina darbuotojus ir studentus, atsako už universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo, mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu ir sprendžia kitus klausimus. 2015 m. Universiteto Taryba rektoriumi išrinko prof. Juozą Augutį.

Prof. Juozas Augutis – matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas), energetinio saugumo ekspertas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, VDU ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas, universiteto Senato ir Tarybos narys.

2015 m. birželio 9 d. prof. Juozas Augutis buvo išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi penkerių metų kadencijai. Būdamas rektoriumi, profesorius siekia sutelkti bendruomenę keliant universiteto veiklos kokybės lygį Lietuvos ir pasaulio mastu, palengvinti biurokratinę naštą pertvarkant tarnybas, tobulinti laisvųjų menų studijų sistemą universitete. Kurdamas universiteto ateities vaizdinį rektorius remiasi artes liberales filosofija, tęstinumo vertybėmis bei humanistinės ir modernios vadybos principais.

VDU Tarybos Pirmininko pavaduotojo akademiko Jurgio Vilemo kalba

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio inauguracinė kalba

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio biografija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.