VDU Profesinės sąjungos ataskaitinis susirinkimas

993

Vasario 25 d. įvyko VDU Profesinės sąjungos ataskaitinis susirinkimas, kuriame buvo pristatyti pagrindiniai klausimai, liečiantys visą VDU bendruomenę.

Pranešėja Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkė doc. dr. Asta Lapinskienė išryškino Švietimo darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties kūrimo eigą ir pasiekimus, pabrėždama šios sutarties abipusę naudą bendradarbiaujant Universitetų vadovybei su mokslo ir pedagoginiu personalu.

Teisininkė, LAMPSS vicepirmininkė Vitalija Skėruvienė palietė rengiamo Mokslo ir studijų įstatymo derybų eigą, tobulinant šį įstatymą pagal LR Konstituciją.

VDU Rektorius, akademikas prof. habil. dr. Juozas Augutis pripažino abipusę naudą sprendžiant Universiteto įvairias problemas bei svarbius klausimus.

VDU Profesinės sąjungos komiteto pirmininkė doc. Dr. Dalija Snieškienė pateikė profesinės sąjungos veiklos ir finansinę ataskaitą. Ji išryškino visos VDU bendruomenės iššūkius šiuo sudėtingu  metu ir išdėstė artimiausias veiklos kryptis.

Posėdyje dalyvavęs prof. habil. dr. Gediminas Merkys pranešė, kad tarp Baltijos šalių aukštųjų mokyklų naryste profesinės sąjungos veikloje yra skaitlingiausia Latvija – 70 %, Estija – 50 %, o Lietuvoje tik 11 %.

Susirinkime nutarta suaktyvinti VDU bendruomenės visų narių veiklą, sprendžiant Mokslo ir studijų įstatymo rengimo bei Švietimo darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties kūrimo klausimus. Šie dokumentai turės didelės reikšmės visų darbuotojų (ne tik profsąjungos narių) darbo kokybei ir kiekybei bei atlyginimui už darbą, pensijų reglamentavimui ir jų dydžio nustatymui bei atostogų trukmei.

Ona Ragažinskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.