VDU pedagogams suteikia galimybę mokyti antro dalyko

9490 93

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus ir suinteresuotus asmenis dalyvauti projekto „TĘSK“ atrankoje į pedagogų perkvalifikavimo programas, suteikiančias galimybes mokyti antrą mokomąjį dalyką – fiziką, matematiką, anglų kalbą – arba dirbti pagal pradinio ar ikimokyklinio ugdymo programas. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu nuo 2019 balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. 23:59 val.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu dirbantiems pedagogams nedidelėse regionų mokyklose, kuriose darbo krūviai yra nedideli, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks iki 1,5 metų.

Studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

 • aukštasis pedagoginis ar jam prilygintas išsilavinimas (pretenduojantiems į mokomųjų dalykų ar pedagoginės specializacijos (ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) modulius);
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti papildomo dalyko studijose).

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar kvalifikaciją;

 • pareiškėjas dirba pedagogu valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
 • gamtos mokslų (fizika);
 • tiksliųjų mokslų (matematika);
 • kalbų (anglų kalba);
 • ikimokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo ar steigėjo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją.

Dokumentų pateikimas

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

 • Užpildyta paraiškos forma (sistemoje pateikiamas pasirašytas pareiškėjo skenuotas variantas).
 • Darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
 • Aukštojo mokslo diplomo/ų ir jų priedėlių arba akademinių pažymų kopijos.
 • Asmens tapatybės kortelės arba paso skenuota kopija.
 • Dokumentai patvirtinantys pavardės keitimą.

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į studijas posėdžiai vyks gegužės 3 d., penktadienį, VDU Švietimo akademijoje Kaune: Jonavos g. 66 ir Vilniuje: T. Ševčenkos 31. Posėdžių tvarkaraštis Kaune ir Vilniuje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 15 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Ugdymo plėtotės centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Paraiškos forma

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

Vytauto Didžiojo universitetas | Švietimo akademija
Studijų koordinatorė | Vaida Lukšienė
El. paštas | vaida.luksiene@vdu.lt
Telefonas | (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

Vytauto Didžiojo universitetas | Švietimo akademija
Studijų koordinatorė | Romutė Šainer
El. paštas | romute.sainer@vdu.lt
Telefonas | (8 610) 67 303

Komentarai

Jolanta

Sveiki. Ar studijos mokamos?

Odeta Norkutė

Studijos finansuojamos projekto TĘSK lėšomis

Liucija

Sveiki. Ar studijuoti priimami asmenys turintis mokytojo kvalifikacija, bet siuo metu nedirbantys svietimo įstaigoje.

Skirmantė

Laba diena. O studijos prasidėtu nuo rugsėjo mėn.?

Romutė

Sveiki, taip, studijos prasidėtų nuo rugsėjo 1 d.

Snežama

Laba diena. Nuo kada planuojamos studijos?

Romutė Šainer

Sveiki, studijos prasidės nuo rugsėjo 1 d.

Edita

Ar paskaitos vyktų kiekvieną savaitgalį? Ar daugiau mokymai nuotoliniu būdu?

Odeta Norkutė

Paskaitos planuojamos kas antrą savaitgalį. Vyks darbas ir nuotoliniu būdu

Diana

Sveiki, Baigus kolegija socialini darba, ar galima gauti pedagogo pazyma?

Odeta Norkutė

Paskaitos planuojamos kas antrą savaitgalį. Vyks darbas ir nuotoliniu būdu

Odeta Norkute

Norint įgyti pedagogo kvalifikaciją, reikia stoti į profesinių pedagogikos studijų programą. Priėmimas bus skelbiamas birželio mėn. Perkvalifikavimo studijos skirtos jau turintiems pedagogo kvalifikaciją

Jurgita

Ar yra galimybė išsinuomoti/ gauti vietą universiteto bendrabutyje paskaitų savaitgaliais bei sesijų metu?

Odeta Norkutė

Taip, tokia galimybė yra

Jurgita

Jūs minėjote, kad galima gauti vietą bendrabutyje paskaitų savaitgaliais bei sesijų metu. Kokios to sąlygos (kur ir kada kreiptis, kur yra bendrabučiai, kiek tai kainuotų bei kita informacija)? Taip pat, VDU internetiniame puslapyje apie studijas pagal "Tęsk" projektą nurodoma, kad studijos vyks savaitgaliais - penktadieniais ir šeštadieniais, ir ankstesniuose komentaruose - kas antrą savaitgalį. Ar galima susitarti su dėstytojais dėl ne tokio dažno paskaitų lankymo (esu iš Telšių ir kas antrą savaitgalį, o ypač kas antrą penktadienį, darbdavys tikrai (net su geriausiais norais) negalės manęs išleisti).

Odeta Norkutė

Jei tapsite ĘSK programos sstudente, tuomet per studentų portalą bus galima registruotis ir užsisakyti vietą VDU bendrabutyje. Detalesnę informacijną gali suteikti VDU studentų atstovybė www.vdusa.lt. Studijų paskaitų tvarkaraštis maksimaliai pritaikytas dirbantiems žmonėms. Jei darbdavys yra suinteresuotas kvalifikuotu ir profesionaliu darbuotoju, vadinasi reikėtų studjų tvarkaraštį derinti ir su darbdaviu. Pagal reikalavimus, darbdavys turėtų rašyti rekomandaciją - įsipareigojimą, todėl gali sudaryti sąlygas studijuoti.

Jurgita

Sveiki, ar tas antrasis dalykas turi būti susijęs su jau turima specialybe? Jei, pvz., baigtos humanitarinės studijos, bet norima mokytis fizikos?

Odeta Norkutė

taip, tokiu atveju fizikos galima mokytis

Romutė Šainer

Sveiki, taip, studijos prasidėtų nuo rugsėjo 1 d.

Joanta

Labas vakaras, Norėjau paklausti ,ar yra kokios tęstinės studijos ,baigusiems Vitebsko -industrinį pedagoginį technikumą(1991m)ir turintiems spec. vidurinį išsilavinimą . Norėčiau mokytis ir turėti aukštesnįjį išsilavinimą arba pedagoginį bakalaurą.

Ilona Tandzegolskienė

Laba diena. Šios studijos yra orientuojamos į norinčius persikvalifikuoti, t.y. jau pretendentai turi turėti bakalauro studijų diplomą ir pedagogo kvalifikaciją. Tačiau universitetas sudaro galimybę studijuoti ir įgyti aukštąjį universitetinį išsilavininimą. Šiuo atveju reikėtų pasirinkti studijų programą ir kreiptis į fakultetą, kuriame šios studijos vykdomos bei tartis dėl išlyginamųjų kursų ir studijų pasirinktoje programoje.

Jolanta

Labas vakaras, ar galima pretenduoti į studijų vietą, jei dirbu privačioje vidurinio ugdymo mokykloje?

Ilona Tandzegolskienė

Taip, galite pretenduoti.

Dovydas

Sveiki, jeigu šiuo metu studijuoju magistro studijose KTU, ar galėčiau pretenduoti ir į šias studijas? Nes laikas kas antrą savaitgalį man patogus. Ačiū už atsakymą.

Ilona Tandzegolskienė

Laba diena, Dovydai. Žinoma, galite pretenduoti į šias studijas.

Aleksandra

Laba diena, negaliu išsiusti dokumentų: epasirasymas.vdu.lt Dokumentai archyvuoti ( 1 dokumentas). Gal būtina užsiregistruoti? Rašo, kad nera tokio adreso. Kodel?

Romutė Šainer

https://epasirasymas.vdu.lt/ Prisijungimas per banką, su mobiliu ar elektroniniu parašu

Dalia Vaskelienė

Sveiki, Esu baigusi Mykolo Romerio universitetą 2012 m., įgijau Socialinio darbo bakalauro diplomą. Ar galėčiau pretenduoti į priešmokyklines studijas? Ačiū.

Romutė Šainer

Sveiki, jei neturite pedagogo kvalifikacijos, reikia ją įgyti. Norint įgyti pedagogo kvalifikaciją, reikia stoti į profesinių pedagogikos studijų programą. Priėmimas bus skelbiamas birželio mėn. Perkvalifikavimo studijos skirtos jau turintiems pedagogo kvalifikaciją

Ingrida

Laba diena, esu 58 metų, baigusi pedagoginę mokyklą (ikimokyklinį skyrių), 2010 m baigiau VU informaciją ir komunikaciją, dirbu mokyklos bibliotekoje. Ar galėčiau pretenduoti į pradinio ugdymo studijas? Ačiū.

Odeta Norkutė

Laba diena, taip, pretenduoti į pradinio ugdymo modulio studijas pretenduoti galima.

Liuda

Sveiki, paskaitos vyks Kaune arba Vilniuje ar ir Kaune ir Vilniuje?

Odeta Norkutė

Sveiki, bus dvi skirtingos studentų grupės, viena - Vilniuje, kita - Kaune. Pateikiant dokumentus turite nurodyti miestą, kuriame pageidaujate studijuoti ir atvykti pokalbiui būtent į pasirinktą miestą.

Toma

Laba diena,noriu pasiteirauti, dirbu valstybės įstaigoje vaikų darželyje šiuo metu pavaduoju ikimokyklinio ugdymo mokytoją, kadangi yra stygius kvalifikuotų ikimokyklinio ugdymo mokytojų.Susidomėjau studijomis, bet turiu tik profesinį išsilavinimą, ar yra galimybė studijuoti ir gauti finansavimą ikimokyklinio ugdymo studijoms įgyti?Ačiū.

Jurgita

Ar Tęsk projekto studijos visiškai nemokamos (nėra net stojimo mokesčio)? Be to, sakėte, kad paskaitos vyks kas antrą savaitgalį - penktadieniais ir šeštadieniais. Ar nuo pat ryto?

Odeta Norkutė

Studijos, kurias finansuoja projektas TĘSK nemokamos, mokesčio už dokumentų priėmimą nėra. Planuojama, kad paskaitos vyks kas antrą savaitgalį, bet ne visuomet tai pavyksta, todėl gali vykti ir kiekvieną savaitgalį. Penktadieniais paskaitos pradedamos ne anksčiau 14 val. ir vyksta iki vakaro, 20 - 20.30, o šeštadieniais pradedamos nuo 9 ir vyksta iki 18 val.

Rasa

Laba diena, O šių metų pedagogai, studijuojantys VDU prof.stud., gali pretenduoti į šias studijas? Kadangi kvalifikaciją apsiginsime tik birželio mėnesį, o paraiškoje reikalinga pateikti diplomų kopijas.. Dėkoju už atsakymą.

Odeta Norkutė

Laba diena, patiekiant dokumentus, pateikite akademinę pažymą iš universiteto, o kai baigsite, pateiksite gautą pedagogo pažymėjimą.

Rasa

Sveiki, Norėčiau pasiteirauti, ar baigę šias studijas taptume lygiaverčiais dviejų dalykų mokytojais, t.y. galėtume mokyti tiek vieno tiek ir kito dalyko? Ir kiek laiko truks šios studijos? Ačiū.

Odeta Norkutė

Laba diena. Baigę studijas įgysite galimybę mokyti tą dalyką, kurį studijavote. Priklausomai nuo Jūsų jau prieš tai baigtos programos, bus peržiūrėtas kreditų skaičius, nuo ko priklausys studijų trukmė. Ji turėtų būti nuo 60 iki 90 kreditų, 1 - 1,5 metų (bet bus peržiūrėti išklausyti dalykai).

Anželina

Laba diena jei esu baigus LKKA (dabar sporto universiteas, kūno kultūros mokytoja-aeobikos trenerė) ar galiu rinktis kažką dar mokintis????

Odeta Norkutė

Laba diena. Taip, galite rinktis.

Neringa

Laba diena, ar būtų laikoma, kad atitinku pretendentams keliamus reikalavimus, jei šiuo metu dirbu mokykloje vokiečių kalbos mokytoja ir norėčiau papildomai įgyti galimybę molyti anglų kalbos? Turiu vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Odeta Norkutė

Laba diena. Taip, Jūs galite pretenduoti į anglų k. modulio studijas

Lina

Ar galėtų pretenduoti į anglų kalbą socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, turintis bakalauro diplomą?

Odeta Norkutė

Jei diplome įrašyta pedagogo kvalifikacija, tada gali

Laima

Diplome įrašytas edukologijos bakalauro kvalifikacija ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Ar tinka?

Jurgita

Ar persikvalifikavimo studijose (pagal "Tęsk") besimokantis studentas galėtų gauti studento pažymėjimą (taip reikalingą dažnam tarpmiestiniam važinėjimuisi į paskaitas)?

Odeta Norkutė

Deja, pagal projekto TĘSK finansavimą studijuojantys studentai yra laisvieji klausytojai, nes tai yra perkvalifikavimo studijos, todėl jiems privilegijos, kaip nuolatinių studijų studentams nėra suteikiamos. Tačiau mes džiaugiamės, kai šie studijuojantys tampa mūsų bendruomenės nariais

Aušra

Ar galiu pretenduoti turėdama tris specialybes: rusų k ir literatūros mokytojos, specialiosios pedagogės, teatro edukologės, ir mokytis dar vienos specialybės?

Odeta Norkutė

Taip, galite siekti įgyti dar vieną specialybę.

Jurgita

Sveiki, teikiant dokumentus darbdavio rekomendacija būtina?

Odeta Norkutė

Pretendentai turi pateikti visus nurodytus dokumentus, tokius reikalavimus kelia projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras. Turi būti darbdavio rekomendacija, kurioje įvardijama, kad po studijų bus užtikrinamas darbo krūvis pagal įgytą specialybę

Rasa

Ar dar galima siųsti prašyma “Tesk” projektui?

Ingrida

Laba diena. Šiuo metu esu dirbanti, po studijų aš ir toliau liksiu dirbti mokyklos bibliotekos vedėjos pareigose, o pradinio ugdymo modulio specialybę pritaikyčiau dirbdama mokykloje arba ateityje pasikeitus aplinkybėms. Kadangi esu dirbanti, darbdavys negali man užtikrinti darbo krūvio pagal naują įgytą specialybę. Įgijusi kitą specialybę ją pritaikyčiau pasikeitus aplinkybėms. Ar turiu galimybę studijuoti? Ačiū.

Odeta Norkutė

Laba diena. Į TĘSK projekto finansuojamas studijas galima priimti tuos, kurie atitinka reikalavimus. Jei nenumatote dirbti pagal įgytą specialybę, nėra būtinybės studijuoti

Rita

Sveiki, turiu pedagoginį aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ar galėčiau studijuoti pagal Jūsų siūlomą programą. Dėkoju už atsakymą.

Odeta Norkutė

Sveiki. Taip, galima pretenduoti į studijas

Tomas

Laba diena, norėčiau sužinoti ar pabaigus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reikės rašyti kažkokį baigiamąjį darbą.( ta prasme bakalaurinį darbą) Dėkoju už jūsų atsakymą.

Odeta Norkutė

Laba diena. Ne, baigiamojo darbo rašyti nereikės.

VAIDa

Sveiki, turiu pedagogo kvalifikaciją, studijas baigiau prieš metus, dirbu su edukacijomis muziejuje, bet nedirbu ugdymo įstaigoje, vadinasi, pretenduoti jau negaliu?

Odeta Norkutė

Laba diena. Pretenduoti į TĘSK finansavimą galėtumėte, jei susirastumėte būsimą darbo vietą, kur dirbtumėte po studijų

Jurgita

Laba diena. Ar pateikus paraišką internetu (studijoms pagal „Tęsk“ projektą), turėčiau laukti kažkokio elektroninio laiško, patvirtinančio apie paraiškos gavimą, ar tiesiog atvykti į studijų atrankos posėdį tinklapyje nurodytu laiku ir adresu? Ačiū.

Romutė Šainer

Sveiki, atskiro pranešimo atvykti į pokalbį 05-03 d. negausite, reikia tiesiog atvykti nurodytu laiku ir adresu. Aišku, vertėtų iki 04-30 d. pasitikrinti, ar esate gavus žinutę, patvirtinančią, kad pateikėte paraišką.

Jurgita

O kur turėčiau ieškoti žinutės, patvirtinančios, kad pateikiau paraišką?

Jurgita

Prašau, gal galėtumėte pasakyti, kiek priimsite norinčių studijuoti anglų k. Vilniuje (pagal "Tęsk" projektą) 2019-2020 metams? Kaip suprantu, norinčių tikrai nemažai:) Ačiū.

Odeta Norkutė

Laba diena. Formuojama grupė, vyksta dokumentų teikimas. Galutiniai skaičiai paaiškės pasibaigus konkursui

Lina

Laba diena, esu baigusi ankstyvojo anglų kalbos ugdymo studijas ŠU. Ar galėčiau pretenduoti į anglų kalbos studijas?

Odeta Norkutė

Laba diena. Taip, galite pretenduoti.

Liuda

Sveiki, labai domina, kaip komisija atsirenka kandidatus, į ką kreipia daugiausiai dėmesio: pažymius, motyvacinį laišką ar ką tiksliau?  Ačiū.

Odeta Norkutė

Sveiki. Komisija dėmesį kreipia į visus Jūsų išvardintus aspektus. Svarbus pasiryžimas studijuoti, būti motyvuotais atlikti darbus, ne mažiau svarbūs ir turimi pažymiai diplomuose

Gražina

Sveiki, norėjau paklausti ar aš galiu padavinėti paraiškas į tris skirtingus universitetus tą pačią specialybę dalyvaujančius tęsk projekte? Ar galima rinktis tik vieną įstaigą?Planuoju stoti į ikimokyklinį.

Odeta Norkutė

Laba diena. Dokumentus pateikti galite į skirtingus universitetus, tačiau studijuoti turėsite pasirinkti tik viename ir apie tai reikės informuoti Ugdymo plėtotės centrą bei kitus du universitetus

Simona

Laba diena, dirbantiems darželiuose norint persikvalifikuoti į pradinį ugdymą taip pat reikia darbdavio rekomendacijos?

Odeta Norkutė

Laba diena. Pretenduojant turi būti pateikti visi projekto vykdytojo nurodyti dokumentai, vadinasi, ir darbdavio.

Romutė Šainer

Sveiki, kai teikėte dokumentus, turėjo atsirasti žalsvas laukelis, kuriame turėjo būtų parašyta: Jūsų duomenys išsaugoti. Pateikta paraiška sėkmingai. Vėl prisijungus, galite pasitikrinti, Jūs galite pati matyti, ką pateikėte.

Ingrida

Laba diena, esu baigusi VDU psichologijos bakalauro ir magistrantūros studijas. Šiuo metu dirbu darželyje. Ar galėčiau rinktis ikimokyklinį ugdymą?

Odeta Norkutė

Laba diena. Perkvalifikavimo studijos skirtos tik tiems, kurie jau turi pedagogo kvalifikaciją ir siekia mokyti kito dalyko ar dirbti kitoje pedagoginėje srityje. Pirmiausiai turite įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Daiva

Laba diena, Esu įgijusi ekonomikos bakalauro laipsnį, turiu pedagogo kvalifgikaciją, norėčiau įgyti spec.pedagogo kompetencijas - ar pas jus yra tokia galimybė ? Dėkoju

Odeta Norkutė

Laba diena. Šiuo metu VDU specialiosios pedagogikos studijos nėra vykdomos.

Karolina

Laba diena. Ar studijos tikrai yra nemokomos? Po jų baigimo bus gaunamas "diplomas", ar kitas dokumentas? Kas vyks posėdyje gegužės 3 ?

Odeta Norkutė

Laba diena. Priimtiems pagal Tęsk projekto sąlygas, studijos finansuojamos projekto lėšomis. Baigus perkvalifikavimo studijas išduodama nustatytos formos akademinė pažyma apie išklausytus dalykus, jų apimtį kreditais ir įvertinimai. Gegužės 3 d. pokalbio metu bus aptariamos kandidatų galimybės ir motyvacija studijuoti, dirbti po studijų ir kiti aktualūs su pedagoginiu darbu susiję dalykai

Aleksandra

Laba diena, negaliu rasti o man svarbu žinuoti, kelinta val. vyks (ikimokyklinio ugdymo studijų perkvalifikavimo modulio) posėdis gegužės 3 d . Vilniuje. Ačiū

Odeta Norkutė

Laba diena. Vilniuje posėdis vyks 9 -12 val. Ševčenkos g. 31, 322 a.

Jūratė

Sveiki, bet posėdžio tvarkaraštyje Vilniuje nurodyta 222a. , o ne 322a. Tai kur ištiesų vyks posėdis?Ačiū 😊💐

Aleksandra

Laba diena, kadangi gegužės 3 d. - darbo diena, ar galima į posėdį atvykti 11 v. Tuo labiau, kad dar nežinome, ar busime laimėtojų sąraše? O darbe esame reikalingi kasdien. Ačiū

Rasa

Sveiki, kokį anglų kalbos mokėjimo lygį turi būti pasiekęs norintysis studijuoti anglų kalbą?

Rita

Sveiki, Pateikdama dokumentus neprisegiau diplomų priedų su akademiniais įvertinimais.Ar paraiška nebus vertinama?ar galiu atvykti į pokalbį ir atsivežti priedus prie diplomų?Ačiū.

Lina

Sveiki, ar jau žinoma kada prasidės priėmimas į Pedagogikos programos profesines studijas ? Ačiū

Kristina

Laba diena, gal jau yra žinoma, kada bus pasirašomos studijų (domina pradinio ugdymo) sutartys? Gražios dienos.

Roberta

Laba diena, Ar bus galimybe pateikti paraiska kitais metais(2020-2021) i pradinio ugdymo mokytojas? Aciu uz atsakyma

Raimonda

Laba diena esu baigusi socialine pedagogika 2013 m. Klaipėdos universitetas. Norėciau pretenduoti i "tesk" ikimokyklinis ugdymas ir pradinis ugdymas,ar galima i abu stot? Ir kokie atsiskaitomieji darbai? Aciu

Oksana

Laba diena. Ar 2020 m. bus chemijos modulis VDU Kaune?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.