Viešieji aukcionai (nekilnojamasis turtas)

Turto apžiūra

Dėl turto apžiūros ir informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Turto valdymo skyriaus vadovą Mindaugą Kasilauską, tel. nr.: +370 659 614 26, el. p. mindaugas.kasilauskas@vdu.lt

Parduodami objektai

Šiuo metu parduodamų objektų nėra.

Parduoti objektai