VDU pasirašė šešias bendradarbiavimo sutartis

3084

Liepos 5 d. vykusio VDU Rektorato posėdžio metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Nordia Baublys & Partners advokatų profesine bendrija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, „AIESEC Lietuva“ Kauno filialu, VšĮ „Kitas variantas“, Birštono savivaldybe bei sutartis dėl  prof. Birutės Ciplijauskaitės vardinės premijos steigimo. 

Kaip teigiama sutartyje tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Nordia Baublys & Partners advokatų profesine bendrijos, šalys bendradarbiaus organizuojant bendras konferencijas, seminarus ar diskusijas aktualiomis mokslinėmis bei praktinėmis temomis. Šalys taip pat bendradarbiaus organizuojant teisinės kvalifikacijos kėlimą, suteikiant galimybę VDU Teisės fakulteto studentams atlikti praktiką ir galimybę susipažinti su advokato veikla bei darbo specifika.

Nordia Baublys & Partners advokatų profesinės bendrijos partneris Evaldas Rapolas, VDU Teisės fakulteto absolventas, pasirašydamas sutartį džiaugėsi, kad dauguma bendrijos teisininkų yra baigę VDU, tad visada smagu sugrįžti į savo universitetą. Teisininkas pridūrė, kad bandys rasti lėšų konferencijoms bei kitiems fakulteto poreikiams, nes VDU – tai toji „Alma mater“, į kurią visada gera sugrįžti.

VDU ir „AIESEC Lietuva“ Kauno filialo bendradarbiavimo sutartyje šalys susitarė bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus, dalyvaujant jose socialinio partnerio statusu, pagal poreikį keistis informacija apie planuojamas arba vykdomas veiklas ir kartu organizuoti jų įgyvendinimą.

VDU ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija sutarties tikslas – vystyti tarpusavio bendradarbiavimą universitetinių studijų ir mokslinių tyrimų srityse. Pagrindinės sutarties šalių bendradarbiavimo formos: universitetinių studijų kokybės tobulinimas, universitetinių studijų antrosios ir trečiosios pakopų jungtinių studijų programų plėtojimas, akademiniai mainai, bendri mokslinių tyrimų projektai, bendrų mokslinių periodinių leidinių rengimas ir leidybos rėmimas.

VDU ir Birštono savivaldybės bendradarbiavimo sutartyje šalys patvirtino bendrą nuostatą bendradarbiauti, organizuoti ir įgyvendinti šias bendras veiklas: edukacinis turizmas, paskaitos, mokymai ir seminarai apie botaniką, želdinius ir želdynus, naudinguosius augalus, ekskursijų ir renginių organizavimas, keitimasis aktualia informacija.

Kaip teigiama VDU sutartyje dėl prof. Birutės Ciplijauskaitės vardinės premijos steigimo, steigėjas – Vydunas Youth Fund, Inc.“ (JAV) steigia prof. Birutės Ciplijauskaitės vardinę premiją, kuri skiriama kasmet vienam VDU studentui, kuris išlaikė ispanų kalbos kursą ir yra vertas ispanų kalbą tobulinti Ispanijos universitetuose. Prof. B.Ciplijauskaitė skiria stipendiją VDU studentui, kuris puikiai mokosi ispanų kalbos jau nuo 1993 metų. 2003 m. prof. B.Ciplijauskaitė savo įgaliojimus perdavė Vydūno fondui Čikagoje, ir 2003 m. buvo pasirašyta sutartis tarp Vydūno fondo Čikagoje ir VDU dėl prof. B.Ciplijauskaitės vardinės premijos pratęsimo. 2011 m. liepos 5 d. ši sutartis buvo pratęsta dar penkeriems metams. Steigėjas įsipareigojo penkerius metus kasmet skirti pinigų sumą, kuri padengtų premiją laimėjusio VDU studento vasaros ispanų kalbos ir kultūros kursų skirtų užsieniečiams dalyvio mokestį ir kelionę iš Kauno į Ispaniją bei atgal į Kauną.

VDU ir savanoriškais pagrindais veikianti organizacija VšĮ „Kitas variantas“ sutartyje susitarė bendradarbiauti rengiant paskaitas, konferencijas bei vasaros stovyklas moksleiviams.

Vytauto Didžiojo universitetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais partneriais. Siekdamas abipusio bendradarbiavimo, VDU skatina ir vysto ryšius su viešosiosiomis įstaigomis, bendrauja ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, kolegijomis bei Europos ir pasaulio universitetais. Rėmėjų bei mecenatų lėšos naudojamos įvairiems bendruomenės renginiams, socialiniams projektams bei stipendijoms aktyviausiems, gabiausiems studentams skatinti.

Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.