VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos šaulių sąjunga

233

Simbolinę – Pilietinio pasipriešinimo – dieną, gegužės 14-ąją, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS)  pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

„Praeitais metais Lietuvos Krašto Apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė išsakė aiškią poziciją, ko tikisi iš Šaulių sąjungos. Viena iš įvardintų veiklos sričių – švietimas, kuris apima pilietiškumo ugdymą ir savanorystę. Siekiant įgyvendinti įvairias iniciatyvas, tikimės aktyvaus bendradarbiavimo su universitetu ir studentais“, – teigia LŠS vadas, pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna.

Sutarties tikslas – atnaujinti ir sustiprinti dviejų institucijų puoselėjamas tradicijas plėtojant bendrą ateities viziją atitinkantį bendradarbiavimą tarp Lietuvos šaulių sąjungos narių ir Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės, kartu ugdyti kūrybišką, modernią ir pilietišką bendruomenę, stiprinti socialinę partnerystę.

LŠS ir VDU bendradarbiavimo tradicija, apėmusi Sąjungos ir Universiteto veiklas korporacinio veikimo, pilietinio ugdymo ir valstybės gynybinių pajėgumų stiprinimo sritis, siekia Pirmosios Lietuvos Respublikos laikus. Šiandien pasirašyta sutartis yra atnaujinta bendros veiklos naujais laikais tąsa.

„Džiugu, kad tiek universitetą, tiek Lietuvos šaulių sąjunga vienija bendros veiklos vertybės, kurios susiformavo dar laisvoje tapukario Lietuvoje“, – analizuoja VDU rektorius prof. Juozas Augutis. Pasak rektoriaus, potencialo bendradarbiavimui, įtraukiant VDU akademinę bendruomenę, labai daug: nuo istorijos analizės, istorinės atminties sklaidos iki tarptautinio projekto „Kaunas 2022“ ar kibernetinio Lietuvos saugumo užtikrinimo.

Remiantis nauja bendradarbiavimo sutartimi, LŠS įsipareigoja organizuoti Universiteto studentų praktikas, sudaryti sąlygas VDU mokslo darbuotojams ir studentams atlikti mokslinius tyrimus Sąjungos padaliniuose, siūlyti temas studentų tiriamiesiems ir diplominiams darbams, publikuoti mokslinius ir mokslo populiarinimo darbus Lietuvos istorijos klausimais LŠS leidiniuose, skirtuose plačiajai visuomenei.

Kartu rengiamos konferencijos, edukaciniai projektai, kiti renginiai, galimybė Sąjungos darbuotojams kelti kompetenciją Universiteto ugdymo procese – tai pirmosios nepriklausomos Lietuvos aukštosios mokyklos įsipareigojimai savo partneriui.

Sutartis yra svarbi plėtojant LŠS ir VDU bendradarbiavimą abiems šalims naudingose veiklose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.