VDU plėtos lyčių studijas Šiaurės Afrikoje ir Ukrainoje

1463

Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo koordinuoti Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos „Capacity Building in Higher Education“ projektą „Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt)” (sutarties Nr. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), skirtą lyčių studijoms (angl. gender studies) magistrantūros programose.

Projektas startavo 2015 m. spalio 15 d., jo trukmė – 3 metai. Projekto konsorciumą sudaro partneriai ne tik iš skirtingų Europos šalių, bet ir kontinentų. Be VDU projekte dalyvauja universitetai iš Vengrijos, Graikijos,  Maroko, Tuniso, Ukrainos. Minėta „Erasmus+“ programa skirta aukštojo mokslo modernizavimui ir plėtrai įvairiuose pasaulio regionuose ir šalyse – Pietų Amerikoje, Rytų Azijoje, Afrikoje, Karibų ir Ramiojo vandenyno regione, Rusijoje, Kazachstane, Kaukazo srityje ir kt. Šio projekto veiklos skirtos gerinti aukštojo mokslo kokybę  dviejuose programos regionuose: Viduržemio jūros pakrantės šalyse, Šiaurės Afrikoje (Maroke, Tunise) ir Rytų Europos regione – Ukrainoje. Projektų paraiškas vertinę ekspertai projektą „GeSt“ išskyrė kaip vieną iš trijų geriausiai parengtų (iš daugiau nei 500 teiktų projektų).

Projekto partneriai planuoja sukurti  lyčių studijų specializacijas įvairių disciplinų magistrantūros studijų programose – kultūros studijose, psichologijoje, edukologijoje, lingvistikoje, politikos moksluose, istorijoje. Be studijų programų pertvarkymo ir techninės pagalbos (įrangos pirkimo), numatoma projekto šalyse partnerėse organizuoti konferencijas, vasaros stovyklas, forumus, mokslininkų grupių stažuotes, publikuoti mokslinius straipsnius ir knygas. Iš VDU projekte dalyvauja mokslininkės, plėtojančios lyčių studijas socialinio darbo, edukologijos, sociologijos, komunikacijos srityse. Be projekto koordinatoriaus VDU, ES šalims atstovauja vienas iš lyčių studijų lyderių Centrinis Europos universitetas (CEU) Budapešte ir Salonikų Aristotelio universitetas Graikijoje.

Dviejų Maroko ir dviejų Tuniso universitetų siekis steigti lyčių studijų specializacijas atspindi politinę ir socialinę demokratinių reformų idėją stiprinti moterų vaidmenį ir dalyvavimą politikoje bei socialiniame gyvenime, kuri išryškėjo po Jazminų revoliucijos Tunise ir Arabų pavasario.  Pažymėtina, jog Marokas ir Tunisas pagal lyčių nelygybės indeksą („Gender Gap Index 2014“) patenka į sąrašą pasaulio šalių su didžiausiu atotrūkiu tarp lyčių (Marokas užima 133,  Tunisas – 123 vietą iš 142 šalių). Trijų Ukrainos universitetų planai vykdyti lyčių studijas siejami su bendra šalies politine ir socialine situacija po 2004 metų  Oranžinės ir 2014 metų Maidano revoliucijų bei siekiu stiprinti lyčių lygybę.

Dešimties universitetų konsorciumui vadovaujanti projekto vadovė, Socialinio darbo katedros profesorė ir Edukologijos katedros vedėja Natalija Mažeikienė atskleidžia pagrindinę lyčių studijų idėją arabų šalyse ir Ukrainoje: „Nesiekiame vakarietiškos lyčių studijų sampratos bei akademinio ir politinio feminizmo idėjų tiesiogiai perkelti į minėtus regionus. Bandysime skirtingose šalyse su skirtingomis kultūromis kurti savitas lyčių studijų versijas, kurios atitinka vietinį kontekstą. Ši įvairovė geriausiu būdu atspindi lyčių socialinio konstravimo sampratą“, – teigia projekto vadovė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.