VDU organizacijoms – projektų konkurso pristatymas

1352

Spalio 28 d., pirmadienį, 18 val. „Vero Cafe @ VDU“ (S. Daukanto g. 28) cokoliniame aukšte Studentų reikalų tarnyba surengs 2014 m. studentiškų universiteto organizacijų projektų konkurso pristatymą ir mokymus kaip teikti paraiškas 2014 m. vyksiančiam VDU lėšomis remiamų studentiškų organizacijų paramos konkursui.

Renginio metu visi norintys galės susipažinti su VDU studentiškų organizacijų projektų paraiškų konkurso pakeitimais ir paraiškų pildymo subtilybėmis. Organizatoriai taip pat atsakys į visus iškilusius klausimus apie konkurso sąlygas bei paraiškų pildymą.

Pristatymo ir mokymų trukmė – apie 2 valandas. Dalyvių skaičius yra neribojamas, tad atvykti kviečiami visi susidomėjusieji.

Vytauto Didžiojo universitetas remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas. Remiantis VDU Statutu, universitetas kiekvienais metais kalendoriniais metais skiria tikslinę paramą VDU studentiškoms organizacijoms. Paramos tikslas – skatinti ir puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis VDU organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama studentiškoms universiteto organizacijoms kiekvienais finansiniais metais yra numatoma VDU metiniame biudžeto plane, kurio lėšas valdo Studentiškų universiteto organizacijų šalpos valdyba. Lėšos yra skiriamos projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į kasmetinį Studentiškų universiteto organizacijų šalpos valdybos nutarimą dėl projekto konkurso terminų, prioritetų ir specialiųjų reikalavimų nustatymo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.