VDU nuo šiol – ir gretutinės teisės studijos

3264

Vytauto Didžiojo universiteto studentai jau šį pavasario semestrą galės rinktis teisės gretutinių studijų programą. Ji parengta taip, kad greta studijuojamos specialybės studentai įgytų teisės žinių, praversiančių bet kokioje tolimesnėje veikloje.

Šioje programoje gali studijuoti pirmosios, antrosios pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai bei klausytojai. Studentas, pasirinkęs teisės gretutines studijas, privalo surinkti ne mažiau kaip 28 kreditus. Kaip gretutinių studijų programos dalykus galima įskaityti kitose programose studijuotus dalykus (pavyzdžiui, B grupės dalyką „Teisė“).

Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai savo lėšomis turi sumokėti 50proc. gretutinių studijų programos dalykų kainos. Baigus gretutines studijas, išduodamas kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas. Teisės dalykų paskaitos pavasario semestre prasideda jau sausio 4 d.

Teisės gretutinių studijų programa susideda iš privalomų ir pasirenkamų dalykų bloko. Tam tikrus II dalies dalykus galima rinktis tik išklausius I-ąją dalį.

Privalomi dalykai

TEI1004 Teisės pagrindai (4 kreditai, pavasario semestras) arba TEI0201 Teisė (3 kreditai, B grupės dalykas, rudens arba pavasario semestrai)
TEI4010 Civilinė teisė I (4 kreditai, pavasario semestras)
TEI4014 Darbo teisė (4 kreditai, rudens semestras)
TEI4005 Baudžiamoji teisė : bendroji dalis (4 kreditai, pavasario semestras)
TEI4003 Administracinė teisė ir procesas I (4 kreditai, rudens semestras)

Pasirenkami dalykai (ne mažiau 3 dalykai)

TEI4015 ES teisė I : Institucinė teisė (3 kreditai, pavasario semestras)
TEI4011 Civilinė teisė II (4 kreditai, rudens semestras)
TEI4004 Administracinė teisė ir procesas II (4 kreditai, pavasario semestras)
TEI4012 Civilinio proceso teisė I (4 kreditai, pavasario semestras)
TEI4013 Civilinio proceso teisė II (4 kreditai, rudens semestras)
TEI4008 Baudžiamojo proceso teisė I (4 kreditai, pavasario semestras)
TEI5102 Mokesčių teisė (3 kreditai, rudens semestras)
TEI5006 Įmonių teisė (3 kreditai, rudens semestras)
TEI5114 Šeimos teisė (3 kreditai, pavasario semestras)
TEI4001 Teisės teorija (4 kreditai, rudens semestras)
TEI5104 Bankroto teisė (3 kreditai, , pavasario semestras)

Norintys studijuoti teisės gretutinių studijų programoje turi parašyti prašymą savo fakultete. Į teisės gretutinės studijų programos dalykus studentai registruojami Teisės fakultete pagal pateiktą studento prašymą. Išsamesnės informacijos apie teisės gretutinių studijų programą galima gauti Teisės fakultete arba telefonu (8 37) 751 044 arba elektroniniu paštu dek@tf.vdu.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.