VDU lietuvių filologijos studentei skirta J. Giedraitienės stipendija

1209

Išeivijos lietuvė, kultūrininkė Jadvyga Giedraitienė įsteigė stipendiją, kurią nutarė skirti gerai besimokančiam, visuomeniškai aktyviam ir sunkiau materialiai besiverčiančiam studentui. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių literatūros katedros sudaryta komisija iš 11 pretendentų išrinko ir J. Giedraitienės stipendiją paskyrė VDU Lietuvių filologijos bakalauro programos III kurso studentei Akvilei Širvaitytei.

Jadvygos Giedraitienės stipendija buvo paskirta tarpininkaujant ir padedant poniai Stasei Vaškelienei, kurios dėka VDU studentai yra remiami socialinėmis stipendijomis.

Jadvyga Giedraitienė gimė ir augo Lietuvoje. Baigusi VDU Akademinę dramos studiją vaidino „Vaidilos“ teatre. Antrojo pasaulinio karo metais likimo buvo nublokšta į Šveicariją, ten baigė kalbų institutą „Ecole Polyglotte“. Emigravusi į Argentiną, Cordobos universitete studijavo pedagogiką, anglų ir ispanų kalbas, dėstė ir dirbo vertėja. Su šeima persikėlusi gyventi į JAV baigė „Case Western Reserve University“ (Klivlendas, JAV) Informatikos ir bibliotekininkystės fakultetą ir 25 metus šiame universitete dirbo vadovaujantį darbą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m. Vilniuje suorganizavo anglų kalbos kursus, taikant audiovizualinę sistemą. Nuo 1996 m. J. Giedraitienė gyvena Floridoje, St. Petersburge Beach, aktyviai dalyvauja lietuvių kultūriniame gyvenime. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.