VDU dvišalių mainų studijos

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 140 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 40 pasaulio valstybių.

VDU dvišalių mainų atranka

Du kartus per metus, pavasario ir rudens semestre, skelbiama atranka VDU mobilumo stipendijai gauti. Atrankoje gali dalyvauti gerai besimokantys, neturintys akademinių skolų, I – IV kurso bakalauro, I – II kurso magistrantūros, I – IV kurso vientisųjų, I – III kurso doktorantūros dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Svarbu. Atrankoje taip pat gali dalyvauti studentai, kurie jau yra prieš tai studijavę užsienyje pagal VDU dvišalių mainų ar kitą programą.

Atranka vyksta dviem etapais:

I atrankos etape studentai turi pateikti visus reikalingus dokumentus. Atrankos komisijai įvertinus ir atrinkus studentus, jie yra kviečiami į II atrankos etapą (dvi savaitės po I –ojo etapo pabaigos) – motyvacinį pokalbį su komisijos nariais.

Atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Atrankos elektroninė  anketa

Atrankai reikalingų dokumentų sąrašas bei užsienio universitetų sąrašas, į kuriuos gali vykti studentai, skelbiamas kiekvieno konkurso metu.

Atrinktiems studentams

Po atrankų:

Studijų metu:

 • Jei suderinti dalykai nuvykus į užsienio universitetą keičiasi, studentas per dvi savaites privalo informuoti savo katedrą ir TRT.
 • Atsiųsti tarpinę ataskaitą į TRT (ataskaitos forma bus atsiųsta elektroniniu paštu).

Po studijų:

 • Studentas turi parsivežti laikotarpio patvirtinimą (angl. Period Statement).
 • Pažymių išklotinės atsiunčiamos tiesiogiai į TRT.

VDU mobilumo stipendija

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su užsienio universitetais partneriais (daugiausiai iš ne Europos), nuo 2009 m. rudens semestro įsteigė VDU mobilumo stipendiją studentams, vykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Šios stipendijos pagrindu studentai gali išvykti semestro ar metų studijoms į užsienio universitetus. Taip pat nuo 2014/2015 akademinių metų studentai turės galimybę atlikti praktikas ne Europos šalyse.

VDU mobilumo stipendijos skirstomos pagal šalių grupes:

 1. I Mobilumo programų stipendija : studijoms – 500 EUR/mėn; praktikai, stažuotei – 600 EUR/mėn.

Šalys: Australija, Argentina, Ekvadoras, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Japonija, Izraelis, Naujoji Zelandija, P. Korėja, Venesuela, Singapūras , Brazilija, Meksika, Indonezija, Malaizija, Indija, Taivanas.

 1. II Mobilumo programų stipendija: studijoms – 400 EUR/mėn.; praktikai, stažuotei – 500 EUR/mėn.

Šalys: Airija, Azerbaidžanas, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Kinija Prancūzija, Vokietija, Belgija, Suomija, Švedija, Norvegija, Šveicarija, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė, Tailandas.

 1. III Mobilumo programų stipendija: studijoms – 350 EUR/mėn.; praktikai, stažuotei – 450 EUR/mėn.

Šalys: Austrija, Graikija, Ispanija, Italija, Nyderlandų Karalystė, Kazachstanas, Kipras, Malta, Portugalija, Rusija, Pakistanas.

 1. IV Mobilumo programų stipendija: studijoms – 250 EUR/mėn.; praktikai, stažuotei – 350 EUR/mėn.

Šalys: Armėnija, Baltarusija, Bulgarija, Gruzija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Ukraina, Turkija

Daugiau informacijos apie studentų atranką ir skiriamą stipendiją galite rasti Mobilumo stipendijų apraše, patvirtintame 2014 m. balandžio 7 d. VDU Rektoriaus įsakymu Nr. SRT-157 ir VDU Rektoriaus 2011 spalio 24 d. įsakyme Nr. SRT-030 dėl Mainų programų stipendijų dydžių skyrimo.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių tarnyboje:

 • Vaidas Dačiola, studentų mobilumo pagal dvišalius susitarimus koordinatorius
 • Adresas S. Daukanto g. 27-308
 • Telefonas +370 37 327987
 • El. paštas v.daciola@trt.vdu.lt, office@trt.vdu.lt
 • Studentų konsultavimo laikas I-V 8:00 – 12:00 val.