VDU mentorių programa

Jau daugelį metų ne tik Europos, bet ir Pasaulio universitetuose sėkmingai vykdomos mentorių programos atvykstantiems studijuoti užsienio studentams. Šios programos palengvina užsienio studentų adaptaciją ir socializaciją akademinėse bendruomenėse, tokiu būdu skatindamos spartesnius studentų ir pedagoginio personalo mainus, studijų programų lankstumą tarp įvairių šalių universitetų, taip pat įvairių šalių kultūrų ir tradicijų mainus, praplečiančius išsimokslinusio žmogaus akiratį.

VDU Mentorių programa, įkurta 2003-2004 m. m., universitete yra įgyvendinama jau 14 metų. Šią iniciatyvą koordinuoja ESN VMU organizacija drauge su Tarptautinių ryšių tarnyba. VDU Mentorių programa siekia skatinti tarpkultūriškumą ir savanorystę, vadovaujantis principu „Studentai padeda studentams“.

VDU Mentorius – aktyvus, kupinas idėjų, atsakingas, galintis skirti laiko studentas, savo noru sutinkantis padėti VDU užsienio studentams adaptuotis ir socializuotis akademinėje bendruomenėje, Kaune, Lietuvoje bei pasiruošęs patirti naujų įspūdžių, įgauti naujų įgūdžių ir praplėsti savo pažinčių ratą visame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie mentorių programą:

VDU Mentorių programos aprašymas;

VDU Mentorių gidas.

  • ESN VMU,  VDU studentų organizacija atsakinga už tarptautinių studentų mentorius
  • El. paštas Vmu@esnlithuania.org