Tarptautiniai kursai

Kalbų ir kultūros mokykla „CLUE“

2014 m. vasarą sėkmingai startavusi VDU UKI kalbų ir kultūros mokykla CLUE (Culture and Language: Unique Experience) siūlo galimybę patobulinti anglų, vokiečių arba rusų kalbų kalbinę kompetenciją ir susipa˛inti su Lietuvos kultūra. Akademinės kalbos mokymasis daugiakultūrėje aplinkoje vasaros mokyklos metu  – puiki galimybė u˛sienio šalių studentams, planuojantiems studijuoti VDU, pagilinti u˛sienio kalbų ˛inias bei susipa˛inti su mokymosi sistema, kultūriniais ir socialiniais ypatumais Lietuvoje. Nuotolinio mokymo kalbų ir kultūros kursai trunka 4 mėnesius ir inovatyvių technologijų dėka suteikia galimybę mokytis internetu. Betarpiškas bendravimas su kalbos dėstytoju ir kitais studentais video konferencijos metu kiekvieną savaitę, kalbinių ir kultūrinių kompetencijų tobulinimas, atliekant interaktyvias u˛duotis, video paskaitų įrašai savianalizei, psichologinės kalbėjimo baimės įveikimas ir galimybė mokytis namuose patogiu laiku – tai tik keletas virtualaus mokymosi privalumų.

Daugiau apie trumpalaikius CLUE kalbos ir kultūros kursus skaitykite čia.

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa (LISS)

VDU bendradarbiauja su JAV Lietuvių bendruomene ir kuruoja jų iniciatyva veikiančią Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą. Per penkerius LISS veiklos metus iš JAV ir Kanados į Lietuvą buvo atvykę ir čia stažavosi per 200 jaunuolių. LISS studentų stažuočių programos trukmė – šešios savaitės (2015 m. birželio 28 – rugpjūčio 8 d.). Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 6 akademinius kreditus (ECTS).

Stažuočių dalyviams pirmiausiai siūloma įvadinė savaitė VDU, kurios metu studentai turi galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas bei dalyvauti specialiai jiems parengtoje kultūrinėje-pažintinėje programoje.

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūloma atlikti pas VDU socialinius partnerius – pradedant Kauno miesto savivaldos bei medicinos įstaigomis ir baigiant meno muziejais bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Daugiau informacijos galite teirautis:

  • Laura Auksutytė, marketingo ir komunikacijos tarnyba
  • Adresas K. Donelaičio g. 58-10
  • Tel. +370 37 327960
  • El. paštas A.Auksutyte@mkt.vdu.lt

Vasaros stažuočių programa (SIP)

2014 m., tęsiant LISS iniciatyvą, praplėsta dalyvių geografija – pradėta vykdyti Vasaros stažuočių programa „Summer Internship Program“ (SIP). Į Kauną kviečiami studentai ne tik iš Šiaurės Amerikos, bet ir iš kitų žemynų. Dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi, susidomėję mūsų šalimi ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą. LISS studentų stažuočių programos trukmė – šešios savaitės (2015 m. birželio 28 – rugpjūčio 8 d.). Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 6 akademinius kreditus (ECTS).

Stažuočių dalyviams pirmiausiai siūloma įvadinė savaitė VDU, kurios metu studentai turi galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas bei dalyvauti specialiai jiems parengtoje kultūrinėje-pažintinėje programoje.

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūloma atlikti pas VDU socialinius partnerius – pradedant Kauno miesto savivaldos bei medicinos įstaigomis ir baigiant meno muziejais bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

SIP programos dalyvio mokestis – 350 eurų. Suteikiamas apgyvendinimas VDU bendrabutyje (Vytauto pr. 71, Kaunas).

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių tarnyboje:

  • Orinta Movsesjan, vasaros stažuočių programos SIP koordinatorė
  • Adresas S. Daukanto g. 27-306
  • Tel. +370 37 327988
  • El. paštas O.Movsesjan@trt.vdu.lt