Apie savanoriška veiklą VDU

Universitetas organizuoja savanorišką studentų veiklą, o savanoris ją atlieka vadovaudamasis priimtu Universiteto studentų savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymu. Universiteto studentų savanoriškos veiklos apraše įtvirtinti savanoriškos veiklos tikslai, skatinimo sistema ir organizavimo tvarka, kuri padeda savanoriams, Universiteto bendruomenei ir visai visuomenei suprasti savanorystės prasmę.

Jei savanoriaujama nuolat ir reikalinga prisiimti ilgalaikę atsakomybę už atliekamas veiklas savanoris su Universitetu gali pasirašyti savanoriškos veiklos sutartį, kurioje nurodomos savanorio ir Universiteto atsakomybės, teisės ir kiti įsipareigojimai.

Savanorystės nauda

  • „Savanorystė – tai šansas tapti išmintingam“ (prof. Leonidas Donskis, 2011 m. spalio 26 d., „Leonidas Donskis apie savanorystę“);
  • galėsite įgyti naujų žinių ir kompetencijų, jas išbandyti praktikoje bei tokiu būdu papildyti savo gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae, CV);
  • susipažinti su universitetu, jame dirbančiais žmonėmis, jo struktūra ir sistema, kas vėliau padės Jums sėkmingai įsilieti į VDU gretas;
  • už aktyvią savanorišką veiklą VDU Jūs galite būti skatinami vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos aprašu, Universiteto studentų savanoriškos veiklos tvarkos aprašu arba VDU atminimo dovanėlėmis, suvenyrais;
  • galėsite realizuoti savo idėjas padedant VDU (suteikiant patalpas, įrangą ir inventorių bei pan.).