Svečių apgyvendinimas

Studentas, kuris gyvena bendrabutyje ir yra sudaręs Apgyvendinimo sutartį visam studijų laikotarpiui arba akademiniams metams, turi teisę prašyti apgyvendinti savo svečią bendrabutyje ne ilgesniam kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpiui šia tvarka:

  • studentas iš anksto turi rezervuoti laisvą gyvenamąją vietą „Svečių“ kambariuose pasirinkus ją laisvų vietų sąraše http://apgyvendinimas.vdu.lt (nuoroda „Studentai“ – VDU studentams, „Kiti asmenys“ – ne VDU studentai) nuo pirmadienio 24 val. iki ketvirtadienio 24 val. (nuo penktadienio iki sekmadienio – rezervacijos nevykdomos)
  • sulaukti el. laiško apie pasirinktos gyvenamosios vietos patvirtinimą
  • svečias gali įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą rezervuotame laikotarpyje

Svečių apgyvendinimas

Svečius, tik jų apgyvendinimui skirtuose bendrabučių kambariuose, apgyvendina ir iškeldina atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas, kuris fiksuoja faktinę įsikėlimo arba išsikėlimo į (iš) svečių kambarį datą.

Įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą asmenys privalo nuo 14 val., išsikelti – iki 12 val., tačiau atsižvelgiant į studento prašymą ir galimybes jį tenkinti, atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas turi teisę keisti įsikėlimo ar išsikėlimo laiką, jį susiderinus tarpusavyje.

Apsigyvenimo bendrabutyje metu studento svečias turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Studentas turi pasitikti atvykusį svečią ir supažindinti su Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat kitais su apgyvendinimu susijusiais Universiteto vidaus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir įpareigoti jų laikytis, prisiimant atsakomybę už savo svečio elgesį.

Apmokėjimas už svečių apgyvendinimą

Studentas turi apmokėti svečio apgyvendinimo išlaidas – Nakvynės mokestį. Šis mokestis už svečio apgyvendinimą yra pridedamas prie studento apgyvendinimo mokesčio mokėjimo.

Svečiui paskirtu laiku neįsikėlus į rezervuotą Gyvenamąją vietą ir ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki svečio atvykimo dienos jos neatšaukus, Studentui yra skaičiuojamas Nakvynės mokestis už pirmą svečiui rezervuotą dieną.