Svečių apgyvendinimas

Universiteto studentas, kuris gyvena bendrabutyje ir yra sudaręs Apgyvendinimo sutartį akademiniams metams arba trumpesniam periodui, turi teisę prašyti apgyvendinti savo svečią bendrabutyje ne ilgesniam kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpiui šia tvarka:

  • studentas turi rezervuoti laisvą gyvenamąją vietą naudodamasis studentų savitarnos portalu Bendrabutis skiltimi, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki svečio atvykimo datos
  • studento svečias gali apsigyventi gyvenamojoje vietoje tik tuomet, kai ši rezervacija yra patvirtinama Studentų reikalų departamento
  • studentas turi apmokėti svečio apgyvendinimo išlaidas – Nakvynės mokestį. Šis mokestis už svečio apgyvendinimą yra pridedamas prie studento apgyvendinimo mokesčio mokėjimo
  • studentas turi supažindinti apsigyvenusį svečią su Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat kitais su apgyvendinimu susijusiais Universiteto vidaus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir įpareigoti jų laikytis, prisiimant atsakomybę už savo svečio elgesį

Studento svečiai gali būti apgyvendinti tik studentų svečių apgyvendinimui skirtuose bendrabučių kambariuose.

Svečiui paskirtu laiku neįsikėlus į rezervuotą Gyvenamąją vietą ir ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki svečio atvykimo dienos jos neatšaukus, Studentui yra skaičiuojamas Nakvynės mokestis už pirmą svečiui rezervuotą dieną.