Gyvenamosios vietos skyrimas

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto apgyvendinimo bendrabučiuose tvarkos aprašu gyvenamoji vieta yra skiriama:

El. būdu nepasirašius Apgyvendinimo sutarties ir neįsikėlus į paskirtą gyvenamąja vietą per nustatytą laikotarpį, studentas netenka teisės į jam paskirtą gyvenamąją vietą.

Studentas turi atvykti ir apsigyventi tame bendrabutyje, kuris jam paskirtas užpildžius prašymą. Kiek kitokia tvarka galioja studentams, kurių priskirta gyvenamoji vieta – VDU Žemės ūkio Akademijos bendrabučiai. Prieš apsigyvendindami jie turi atvykti į 5 bendrabutį esantį Akademijos miestelyje.