Tarptautinė Lietuvos ir Izraelio ugdymo programa vaikams „Gifted“

Visapusis išsilavinimas ateities kūrėjams

Apie

Tarptautinė Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“ yra skirta intelektualiam ir emociniam talentingų vaikų ugdymui. Ji vykdoma pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro specialios ugdymo programos 3-18 metų vaikams ir profesionali intelekto koeficiento (IQ) testavimo metodika.

Plačiau

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra unikalus. Kaip ir tėvai tiki savo vaiku. Labai dažnai sãvo vaiko ištarta frazė, pasakytas sąmojis, atliktas veiksmas, sugalvotas eksperimentas ar piešinys bus ypatingesnis nei kitų. Turime pripažinti, kad yra dalykų, kurie neišvengiamai nebus objektyvūs. Ir tai yra natūralu – meilė ir dėmesys šeimoje yra esminiai dalykai, kurie suteikia gyvenimui didžiausią prasmę.

Šiuolaikinės valstybės vis dažniau rengia programas, skirtas motyvuoti šiuos talentingus vaikus, ir jų vykdymui skiria dideles investicijas. Po intensyvaus pasiruošimo tokia programa startuoja ir mūsų šalyje. 3-18 metų vaikams skirta tarptautinė Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“ yra pirmoji Lietuvoje.

Programa yra vykdoma pagal Izraelio „Ron Vardi“ centro modelį. Specialiai parengti mokytojai ir dėstytojai paruošė programas gabių vaikų gebėjimų intelektualiam ir emociniam ugdymui. Taip pat kartu pristatoma ir profesionali IQ testavimo metodika, pagal kurią bus nustatomas vaiko intelekto koeficientas (IQ). Izraelio praktika rodo, kad labai svarbu tiksliai identifikuoti IQ dydį, siekiant adaptuoti ugdymo turinį pagal individualius poreikius.

Kas yra „Gifted“

Programa „Gifted“ – tai atvira mokymosi aplinka, kurioje vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, tapsiančius partneriais augant ne tik intelektualiai, bet ir emociškai. Specialiai parengti ekspertai paruošė septynias specialias programas gabių vaikų ugdymui ir profesionalią IQ testavimo metodiką, pagal kurią nustatomas vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo gebėjimus. Programa yra vykdoma pagal Izraelio „Ron Vardi“ centro (įkurtas 1986 m.) modelį.

Programos metu dalyviams taip pat bus teikiamos psichologų konsultacijos, organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, konsultacijos ir seminarai tėvams.

Plačiau

„Gifted“ programoje:

 • Gabių vaikų ugdymas nuo 3 m. iki 18 m amžiaus. 2020 m. rugsėjo mėn. pradedama dirbti su 3-ių ir 11-ų klasių mokiniais.
 • Bus teikiamos psichologų konsultacijos ir vykdomas gabių vaikų atpažinimas.
 • Organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, skirtos pagilintam matematikos, biologijos, užsienio kalbų, meninio, geografijos, istorijos, chemijos, fizikos ir kitų disciplinų ugdymui.
 • Organizuojamos konsultacijos ir seminarai tėvams.
 • Plėtojami gabių vaikų ugdymo tyrimai.
 • Vykdomas pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų profesinis tobulinimas, skirtas plėtoti gabių vaikų ugdymui reikalingas kompetencijas.

Programoje mokiniai:

 • Ugdys STEAM (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos), meno, literatūros, teisės, verslo, filosofijos, verslumo ir kitus gebėjimus.
 • Vedami noro tobulėti mokysis atkaklumo, kūrybingumo, lavins kritinio ir originalaus (nepriklausomo) mąstymo įgūdžius, analitinius ir komunikacinius gebėjimus, veikti bei mąstyti neapibrėžtose situacijose ir gyvenime taikyti visapusio išsilavinimo artes liberales
 • Mokysis daugiakrypčio mąstymo, kurs tarpdisciplinines vizijas kelių sričių sandūroje, lavins analitinius gebėjimus.
 • Mokysis pilietiškumo, socialinio jautrumo, atsakomybės, aiškinsis apie vertybes.
 • Aktyviai veiks, kurs naujas idėjas bei gebės jas realizuoti.

Moduliai 3-ių klasių moksleiviams

3 klasių mokiniai gali rinktis 2 modulius iš 4:

 • Asmeninės ūgties,
 • Išmaniosios matematikos,
 • Gamtamokslinio tyrinėjimo,
 • Kūrybinės saviraiškos.

Moduliai 11-tų klasių moksleiviams

11 klasių mokiniai gali rinksis 1 modulį iš 4:

 • Skaitmeninė matematika (integruotas matematikos ir informacinių technologijų kursas),
 • Geografijos ir istorijos tyrimai,
 • Emocinių kompetencijų ir potencialo valdymo,
 • Šiuolaikinės botanikos.

Lektoriai (informacija rengiama)

Programos vykdytojai

Programos vykdytojai: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), „IP Capital“ (Izraelis) ir tarptautiniu mastu pripažintas Rišon Leziono „Ron Vardi“ centras (Izraelis).

Plačiau

Tarptautinės programos gabiems vaikams vykdytojais tapo Vytauto Didžiojo universitetas, studijas organizuojantis pagal artes liberales principus, „IP Capital“ ir tarptautiniu mastu pripažintas Izraelio Rišon Leziono „Ron Vardi“ centras, ugdantis ir padedantis atsiskleisti pažintinėms bei kūrybinėms talentingų vaikų kompetencijoms. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode sukurtoje atviroje mokymosi aplinkoje vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, tapsiančius vaiko partneriais augant ne tik intelektualiai, bet ir emociškai.

„Ron Vardi“ centras

1986 metais įkurtas „Ron Vardi“ centras yra viena iš novatoriškiausių mokymosi aplinkų ir vienas iš pažangiausių mokymosi strategijų kūrėjų centrų Izraelyje. Nuo robotikos ir programų kūrimo iki prozos ir tapybos, nuo muzikos ir lėlių kūrimo iki astrofizikos ir žemės mokslų – „Ron Vardi“ mokykla gabiems ir talentingiems vaikams yra derlinga dirva rytojaus mokslo ir technikos, menų ir humanitarinių mokslų lyderiams.

Centrui yra suteiktas jaunojo genijaus Ron Vardi vardas. R. Vardi gimė 1964 m. gegužės 26 d. ir būdamas vos 12 metų įstojo į universitetą (the Weizmann Institute of Science). 1984 m., jis žuvo Libane karo tarnybos metu.

Testavimas

Testavimas pagal Izraelio partnerių parengtą metodiką vykdomas suderintu grafiku el. būdu, vėliau numatomas pokalbis su vaiku. Testavimas trunka 1 val. Jam reikalingas tėvų sutikimas.

Testavimus vykdo kvalifikuoti universiteto psichologai ir Izraelio partneriai, kurie analizuos ir apibendrins kiekvieno vaiko rezultatus bei nustatys jo IQ. Testavimas yra mokamas. Kaina – 50 Eur. Sąskaita – LT 04 7044 0600 0284 8625 AB SEB bankas. Gavėjas – Vytauto Didžiojo universitetas. Nurodyti paskirtį  “Gifted programa, vaiko vardas ir pavardė, už testavimą”.

Registracija ir kontaktai

Registracija

Vaikus, norinčius dalyvauti „Gifted“ programoje, kviečiame registruotis iki rugsėjo 4 d. ir dalyvauti testavime. Testavimas planuojamas vykdyti nuo rugpjūčio 24 iki rugsėjo 11 d.


* pažymėti laukai privalomi

captchaDalyvavimas „Gifted“ programoje yra mokamas. Mėnesio kaina – 50 Eur. Sąskaita – LT 04 7044 0600 0284 8625 AB SEB bankas. Gavėjas – Vytauto Didžiojo universitetas. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: “Gifted programa, vaiko vardas ir pavardė, už dalyvavimą programoje”. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę po 3 val. nuo 15-18 val.

Verslininkai, norintys ir galintys paremti šią iniciatyvą, kviečiami teikti paramą į šią sąskaitą: LT417044060002848638 AB SEB bankas.

Kontaktai

„Gifted“ programos mokymai vyks Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, Žilibero g. 2,  VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijų pastate.

Konsultacijos el. paštu dileta@ipprojects.net ir telefonu: +370 686 81373

Papildoma informacija

Ateidami į testavimą vaikai / tėvai su savimi turi turėti:

 • vienerių metų pasiekimų vertinimo išrašą iš mokyklos, kurioje mokosi,
 • mokyklos rekomendaciją (privalumas),
 • pavedimo už testavimą kopiją,
 • tėvų pasirašytą sutikimą, kurį atsiųsime el. paštu (tuo atveju, jei vyresnių klasių moksleiviai ateina vieni)