Paslaugos absolventams

Už studijas sumokėtos kainos kompensacija valstybės lėšomis

Valstybinis studijų fondas teikia studijų kainos kompensavimą, kuris gali būti skiriamas pagal faktiškai sumokėtą studijų kainą ar jos dalį, ne didesnę, kaip norminė studijų kaina, pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose, ir pabaigė trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas (ištęstinių studijų atveju – pabaigė antrąją pusę studijų programos).

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija po studijų baigimo, Valstybinis studijų fondas informuoja kiekvienų einamųjų metų spalio mėnesį, išsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Universitetas absolventams – Studentų portale ALUMNI informacijoje nurodytą el. pašto adresą, jei nebuvo nurodytas – Universiteto priskirtą el. pašto adresą

Vytauto Didžiojo universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos:

Valstybinis studijų fondas

Studijų departamentas

  • Adresas S. Daukanto g. 27–317, 44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 817
  • El. paštas studijos@vdu.lt

Pažymos ir pažymėjimai

Pažymos – oficialūs Vytauto Didžiojo universiteto dokumentai, kurie yra skirti jų reikalaujančioms konkrečioms įstaigoms ir (ar) institucijoms. Pažymose yra fiksuojama su buvusiu asmens statusu universitete susijusi informacija, kuri yra tvirtinama įgaliotų šiuos dokumentus pasirašyti administracijos darbuotojų parašais bei atitinkamų padalinių antspaudu. Šiuo metu galima užsisakyti šių rūšių pažymas:

  • Pažymą apie buvusį studento statusą
  • Pažymą apie išmokėtas stipendijas
  • Pažymą apie sumokėtus mokesčius universitetui

Pažymos išduodamos lietuvių ir (ar) anglų kalbomis. Dokumentų kainos

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)

  • Adresas S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 751 175
  • El. paštas studentas@vdu.lt

Diplomas ir diplomo priedėlis

Kiekvienam VDU absolventui išduodamas įgytą kvalifikacinį laipsnį liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis. Diplomo priedėlis – dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą modelį ir papildantis aukštojo mokslo bakalauro arba magistro diplomą duomenimis apie baigtų studijų esmę, turinį ir šalies aukštojo mokslo sistemą, kurie reikalingi tarptautiniam akademiniam pripažinimui. Jis išduodamas lietuvių ir anglų kalbomis, kiekvienam absolventui.

Praradus diplomą ar jo priedėlį Universitetas gali išduoti jų dublikatus. Dokumentų kainos

Studijų departamentas

Karjeros konsultacijos

Nepavyksta sėkmingai įsilieti į darbo rinką, o gal manote, kad trūksta įgūdžių tai padaryti kreipkitės dėl karjeros konsultacijų, kurių metu padedame: susikurti darbo paieškos strategiją, pasirengti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinio laišką, pasiruošti pokalbiui dėl darbo, įsivertinti savo karjeros situaciją ir spręsti kitus su Jūsų karjera susijusius klausimus.

Konfidencialios konsultacijos vyksta VDU Karjeros centre ir trunka apie 60 min. Į konsultaciją prašome užsiregistruoti iš anksto spaudžiant išankstinės registracijos nuorodą, el. paštu karjera@vdu.lt arba skambinant telefonu (8 37) 327 983. Taip pat galite konsultuotis nuotoliniu būdu, atsiųsdami savo klausimą (-us) el. paštu karjera@vdu.lt. Konsultacijos – nemokamos.

Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas)