Absolventų klubai ir draugijos

Gamtos mokslų fakulteto absolventai

Absolventai kviečiami užpildyti trumpą registracijos anketą, o visų baigusiųjų sąrašai skelbiami fakulteto interneto svetainėje.

Informatikos fakulteto alumni draugija „IF Alumni“

Draugija įsteigta 2008 m. pavasarį ir vienija kelis šimtus informatikos bei matematikos specialybių absolventų. „IF Alumni“ tikslas – prisidėti prie Informatikos fakulteto veiklos bei plėtros, palaikyti tvirtus draugijos narių tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater, kurti palankias sąlygas fakulteto studentams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti studijuojant įgytas žinias bei įgūdžius. Draugijos nariai organizuoja absolventų susitikimus, dalinasi patirtimi seminaruose bei konferencijose, skleidžia su fakulteto bei draugijos veikla susijusias naujienas, kuria bei palaiko išsamią fakulteto absolventų kontaktų duomenų bazę. Daugiau informacijos apie draugijos veiklą, rasite fakulteto interneto svetainėje.

VDU istorikų alumni klubas

2009 m. pavasarį pirmuosius renginius bei iniciatyvas pristatė ir Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros absolventai. Norintys prisijungti prie buvusių kurso draugų, dalyvauti neformaliose diskusijose, inicijuoti įvairius universiteto ir absolventų partnerystės projektus kviečiami apsilankyti klubo interneto svetainėje.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto absolventai

Absolventai prašomi kreiptis į fakulteto administracijos darbuotoją Gertautę Žentelienę.

Socialinių mokslų fakulteto alumni klubai

Iniciatyvūs Socialinių mokslų fakulteto absolventai 2008 m. įsteigė ir kviečia prisijungti prie edukologijos, sociologijos ir psichologijos alumni klubų veiklos. Daugiau informacijos rasite fakulteto interneto svetainėje.

Teisės fakulteto absolventų draugija

2007 m. pavasarį dešimties fakulteto absolventų iniciatyva įsteigta VDU Teisės fakulteto alumni draugija kviečia absolventus įsitraukti į jos veiklą bei teikti savo pasiūlymus. Šiuo metu kuriamas draugijos interneto tinklalapis, kaupiama bei esamiems nariams skleidžiama absolventams aktuali informacija, iniciuojamos diskusijos, susibūrimai, seminarai, susitikimai su žymiais teisinės visuomenės nariais, fakulteto dėstytojais, svečiais bei studentais. Absolventai visuomet laukiami sugrįžtant į fakultetą, kuriame gali laisvai naudotis bibliotekos ištekliais bei skaitykla. Daugiau informacijos apie draugijos veiklą rasite fakulteto interneto svetainėje.

VDU užsienio šalių alumni / VMU International Alumni

Nuo pirmųjų universiteto atkūrimo dienų, paskaitas kartu su lietuviais lankė nemažai užsienio šalių studentų, atvykusių iš įvairių žemynų. Vytauto Didžiojo universitetui rūpi šių užsienio studentų karjeros kelias baigus studijas, todėl, siekiant suvienyti po pasaulį išsibarsčiusius šiuos absolventus bei pritraukti dar daugiau užsienio studentų studijuoti VDU, Tarptautinių ryšių tarnyba kartu su užsienio šalių studentais inicijavo VDU Ambasadorių klubą („VMU Ambassadors club“). VDU ambasadoriai yra studentai bei absolventai, kurie atstovauja universitetui visame pasaulyje. VDU ambasadoriai padeda atvykusiems studentams susiorientuoti universiteto studijų aplinkoje, dalyvauja studijų mugėse Lietuvoje bei užsienyje, universiteto inicijuotuose projektuose, dalija praktiškus patarimus bei keičiasi idėjomis Ambasadorių klubo tinklaraštyje.

VDU SA Prezidentų klubas

Vytauto Didžiojo universitetas didžiuojasi studentais lyderiais, kurie sugeba burti aplink save žmones bei skatinti juos didžiausiems žygiams. VDU SA prezidentai – tai studentai, išrinkti vadovauti studentų savivaldos organizacijai, kurie ne tik rūpinasi studentų laisvalaikio organizavimu, tačiau ir palaiko glaudžius ryšius su universiteto tarnybomis bei vadovais. VDU Studentų atstovybės Prezidentas atstovauja visiems universiteto studentams šiuose valdymo organuose:

 • VDU Rektorate;
 • VDU Taryboje;
 • VDU Senate;
 • Lietuvos studentų sąjungos Taryboje;
 • VDU Etikos ir ginčų komisijoje;
 • Įvairiausiose darbo grupėse, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai siejasi su studentais.

Per daugelį metų susiklostė tradicija prezidentams burtis, bendrauti, dalintis idėjomis, ir taip kelių žmonių sambūris užaugo ir tapo VDU Prezidentų klubu. Jo nariai yra visų buvusių Universiteto studentų atstovybių prezidentai:

 • 1994-1995 m. Mindaugas Danys
 • 1995-1996 m. Egidijus Buika
 • 1996-1997 m. Kastytis Federavičius
 • 1997-1998 m. Valdas Rupšys
 • 1998-1999 m. Paulius Lukševičius
 • 1999-2000 m. Donatas Nėnius
 • 2000-2001 m. Mindaugas Valinevičius
 • 2001-2002 m. Arūnas Malinovskis
 • 2002-2003 m. Tadas Martusevičius
 • 2003-2004 m. Jonas Okunis
 • 2004–2005 m. Tomas Niurka
 • 2005–2008 m. Mantas Simanavičius
 • 2008–2009 m. Mažvydas Karalius
 • 2009–2011 m. Donatas Juodpusis
 • 2011–2013 m. Paulius Baltokas
 • 2013-2015 m. Justinas Petkus
 • 2015-2016 m. Mindaugas Grigas
 • 2016-2017 m. Eigirdas Sarkanas