Absolventų inciatyvos ir projektai

Universitete nuolat inicijuojama įvairių projektų, skirtų tam, kad absolventai galėtų įsiamžinti savojoje Alma Mater, pasiūlyti iniciatyvų bei tapti įvairių akademinių bei socialinių projektų partneriais.

VDU alumni suoliukas Kauno botanikos sode

2010 m. Vytauto Didžiojo universitetas kviečia savo absolventus prisidėti prie naujos iniciatyvos – galimybės įsiamžinti savojoje Alma Mater bei prisidėti prie Kauno miesto erdvių puoselėjimo. Kiekviena absolventų laida VDU Kauno botanikos sodui gali padovanoti unikalaus dizaino, kurį sukurs Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto studentai, suoliuką su dedikacine lentele.

VDU absolventės Giedrės Matelytės vertimo konkursas

VDU absolventė Giedrė Matelytė, nuo 2003 metų dirbanti Europos Parlamento lietuvių kalbos vertimo skyriuje, yra nuolatinė kasmet rengiamo VDU studentų neliteratūrinio teksto vertimo konkurso mecenatė.

Skulptoriaus Tomo Žukausko darbas „Radinys“

Jaunojo skulptoriaus Tomo Žukausko darbas „Radinys“, simbolizuojantis Neolito laikų akmeninį kirvį yra simbolinis tiltas tarp praeities ir dabarties, tarsi senovės kultūros laiškas šiuolaikiniam pasauliui. Jo įkurdinimas skverelyje greta VDU K. Donelaičio g. 52 rūmų, kuriuose veikia ir Humanitarinių mokslų fakultetas, ruošiantis istorikus bei etnologus, turi priminti ne tik istorinę praeitį, bet ir savo pavadinimu simbolizuoti žinių radimo vietą – universitetą, galimybę atrasti savo gyvenimo kelią.

Etnologų suolelis

2010 m. birželio 10 d., VDU K. Donelaičio g. 52 rūmų vidiniame kiemelyje iškilmingai atidengtas etnologų suolelis. Tai – XVIII-osios laidos palikimas savajai Alma Mater.

IF Alumni praktiniai seminarai „Alumni – studentams“

Tradicija tapusiuose renginiuose Informatikos fakulteto absolventai dalijasi patirtimi bei prisiminimais iš studijų laikų su dabartiniais studentais.

IF Alumni talka VDU Kauno botanikos sode

2010 m. spalio 23 d. Informatikos fakulteto absolventai sutvarkė sodo aplinką, sunešė ir sudegino nukirstas sausas medžių šakas bei stagarus.