VDU įvyko pirmasis šiais akademiniais mokslo metais Senato posėdis

1491

Rugsėjo 28 dieną VDU Didžiojoje auloje vyko Vytauto Didžiojo universiteto pirmasis šiais akademiniais mokslo metais Senato posėdis. Jo metu buvo pristatyta 2011 m. priėmimo į VDU bakalauro studijas analizė, pateiktas mokslo darbų siūlymas 2011 m. Lietuvos mokslo premijai gauti, svarstyta dėl galimybių atšaukti priemonių planą siekiant optimizuoti VDU biudžetą, patvirtintas VDU už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas bei aptarti kiti klausimai.

Senato posėdžio metu vienbalsiai buvo nutarta siūlyti prof. Leonido Donskio darbų ciklą „Modernioji ir moralinė vaizduotė ir tapatybė civilizacijų analizėje ir sąmoningumo istorijoje (2000-2010 m.)“ 2011 m. Lietuvos mokslo premijai gauti. Prof. L. Donskio darbų ciklą sudaro šešios monografijos anglų kalba, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas civilizacijų analizės ir sąmoningumo istorijos teorinei raidai, taip pat jų vietai teorinės humanistikos ir socialinių mokslų sistemoje, kartu ir bendrosios epistemologinės problematikos kontekste.  Darbų cikle mezgamas teorinis dialogas su analizuojamais autoriais (Z.Baumanu, L.Dumont‘u, S.N. Eisenstadtu, R.Ginsbergu ir kitais). Mokslo premijai gauti pateiktos monografijos turi neabejotiną vertę civilizacijų teorijos ir sąmoningumo istorijoje tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu.

Senato posėdžio metu 2011 m. Lietuvos mokslo premijai gauti vienbalsiai buvo pasiūlyta ir prof. Alfonso Motuzo darbų ciklas „Lietuvos etninio nematerialaus (dvasinio) paveldo tyrinėjimai (religijotyriniai aspektai) (2000-2010 m.)“. Prof. A. Motuzas yra vienas pirmųjų mokslininkų, tyrinėjusių nematerialųjį (dvasinį) paveldą – maldas ir giesmes, jų melodijų įvairovę, Kryžiaus kelių (Žemaičių Kalvarijos, Vilniaus, Tytuvėnų, Veprių ir Kryžių kalno) apeigas bei papročius. Prof. A. Motuzas šiuos objektus religijotyriniais aspektais analizuoja daugiau nei 10 metų. Naudodamasis Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vyskupijų kurijų ir jų bažnyčių archyvuose surinkta medžiaga, taip pat spausdintinės literatūros analize bei per lauko tyrimų ekspedicijas (1992-2000 m.) surinkta medžiaga, prof. A. Motuzas sudarė ir parengė penkis mokslinius šaltinius. Šie parengti ir sudaryti mokslo šaltiniai prof. A. Motuzai leido atlikti mokslo tiriamuosius darbus, kurių dėka išleistos keturios mokslo monografijos.

Senato posėdžio metu svarstant galimybes atšaukti priemonių planą siekiant optimizuoti VDU biudžetą buvo nutarta laboratorinius darbus skaidyti į pogrupius priklausomai nuo laboratorijose ar kompiuterių klasėse esančių darbo vietų skaičiaus, bakalauro studijų studento egzaminavimui (įskaitant koliokviumą) skirti 0,4 val., o magistrantūros studijų studento egzaminavimui – 0,7 val., konsultacijoms prieš egzaminą ir egzamino aptarimui skirtą laiką įskaičiuoti į 20 val. krūvį pagal turimą etatą, atliekamų namų darbų skaičiavimus suvienodinti pagal dalyko kreditų skaičių ir t.t.

Be to, VDU Senato posėdžio metu buvo pritarta sugrąžinti anksčiau buvusius reikalavimus pedagoginių darbuotojų pedagoginiam krūviui. „2009 m. vasario mėnesį VDU Senate buvo priimtas antikrizinis priemonių planas, nes krizė buvo tikrai gili, universiteto finansavimas buvo sutrikęs ir labai sumažintas. Taigi tuo metu VDU buvo priimtas priemonių planas, įjungiantis taupymo režimą. Pagrindinė šio plano esmė buvo ta, kad buvo padidintas pedagoginių darbuotojų krūvis apie 10 proc. (t.y. apie 50 val. per metus). Etatinis atlyginimas liko tas pats, bet už tą patį atlyginimą teko dirbti daugiau. Taigi, šio Senato poėdžio metu pedagoginių darbuotojų normatyviniai krūviai buvo pilnai atstatyti atgal. Tai nemaži skaičiai – apie 35-40 etatų per visą universitetą,“ – teigia VDU mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis.

Senato posėdžio metu buvo patvirtinti šie dėstytojų normatyviniai krūviai: Humanitariniai ir socialiniai mokslai (profesorius – 275 val. per semestrą, docentas – 300 val. per semestrą, lektorius – 325 val. per semestrą, asistentas – 350 val. per semestrą), Fiziniai ir Biomedicinos mokslai (profesorius – 225 val. per semestrą, docentas – 250 val. per semestrą, lektorius – 275 val. per semestrą, asistentas – 300 val. per semestrą).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.