VDU iškilmingai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimą ir universiteto gimtadienį

6977

Vasario 15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Vytauto Didžiojo universiteto gimtadienio iškilmėse įamžintas kovotojo už Lietuvos laisvę Jono Prano Aleksos atminimas ir  pagerbti bei apdovanoti VDU bendruomenės nariai.

Indrė Sekevičienė, i.sekeviciene@vkt.vdu.lt

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir universiteto 89-ojo gimtadienio šventė Vytauto Didžiojo universitete prasidėjo pagerbiant istorinę atmintį, Lietuvai ir universitetui nusipelnusius žmones.

14.30 val. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete (S. Daukanto g. 28, 4 a. fojė) įamžintas lietuvių pilietiškumo tradicijų puoselėtojo, kovotojo už Lietuvos laisvę, vieno universiteto Kaune idėjos iniaciatorių, VDU dėstytojo Jono Prano Aleksos atminimas – atidengta šio iškilaus ir talentingo profesoriaus atminimo stela. Plačiau apie J. P. Aleksą kviečiame skaityti čia.

16 val. Iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir universiteto gimtadienio minėjimas buvo tęsiamas VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7). Jo metu susirinkusiesiems pristatytas dar vienas Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės narys – VDU Muzikos akademija ir pagerbti nusipelnę universiteto atstovai.

„Asmeniniame gyvenime gimtadienio proga visi mes sakome padėkos žodžius, teikiame dovanas. Taigi ir VDU bendruomenės nariai apdovanoti būtent universiteto gimtadienio šventės metu“,  – teigė universiteto rektorius Zigmas Lydeka.

Vytauto Didžiojo universiteto gimtadienio iškilmėse pirmą kartą atkurtojo VDU istorijoje 2010 m. daktaro disertacijas apgynę jaunieji mokslininkai apdovanoti VDU daktaro ženklais. „Jaunasis mokslininkas, gaudamas mokslų daktaro diplomą, turėtų prisiminti šią dieną kaip išskirtinę šventę jo karjeroje. Universitetas visada džiaugėsi kiekvieno savo nario moksliniais pasiekimais, todėl gana formalią diplomų įteikimo ceremoniją Senato posėdžio pradžioje nusprendėme pakeisti universiteto gimtadienio šventės dalimi – taip pagerbiame jaunąjį mokslininką ir jo artimuosius“,  – apie naujos gražios tradicijos iniciatyvą pasakojo universiteto rektorius.

Šventės metu pagerbti bei paskatinti ir aktyviausi doktorantai bei mokslininkai. Aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurse atskirai vertinti trečio ir ketvirto kurso doktorantai bei jau apgynę disertacijas jaunieji mokslininkai. Atskiri konkursai vyko Humanitarinių, Socialinių ir Fizinių bei Biomedicinos mokslų srityse. Pretendentų paraiškas vertinę universiteto atitinkamų mokslo sričių komisijų ekspertai atsižvelgė ne tik į mokslinę produkciją (straipsnius ir kitas publikacijas), bet ir į kitas mokslininkų veiklas  – darbą projektuose, dalyvavimą konferencijose, dėstymą studentams, dalyvavimą universiteto savivaldoje ir kt.

„Doktorantų ir jaunųjų universiteto mokslininkų konkursas yra sudedamoji dalis universitete įdiegtos ir tobulinamos dėstytojų bei mokslo darbuotojų vertinimo ir skatinimo sistemos. Paskutiniu metu vis didesnė mokslo ir studijų finasavimo dalis į universitetus patenka per konkursus bei projektus. Atsižvelgdami į tai, stengiamės būsimuosius dėstytojus ir mokslininkus jau nuo doktorantūros studijų pratinti prie konkursų, mokytis patraukliai pateikti savo idėjas ir mokslinės veiklos rezultatus. Manome, kad tai paskatins jaunuosius mokslininkus aktyviau dalyvauti universitete vykstančiuose procesuose“,  – teigė VDU Mokslo prorektorius Juozas Augutis.

Rektoriaus įsakymu, iškilmių metu apdovanoti fizinių ir biomedicinos mokslų srities doktorantai Mantas Stankevičius (chemija, 2 kursas), Vidas Daudaravičius (informatika, 3 k.), Asta Danilevičiūtė (ekologija ir aplinkotyra, 4 k.) bei jaunoji mokslininkė Raminta Rodaitė-Riševičienė (chemija). Už pasiekimus humanitarinių mokslų srityje, premijos skirtos doktorantams Teresei Aleknavičiūtei (filologija, 2 k.), Eglei Savickaitei (etnologija, 3 k.), Vytui Jankauskui (istorija 4 k.), Jurgitai Vaičenonienei (filologija, 4 k.) bei jaunajai mokslininkei Laimai Bucevičiūtei (istorija). Skatinamąsias premijas taip pat gavo socialinių mokslų srities doktorantai Giedrius Česnakas (politikos mokslai, 2 k.), Monika Miliušienė (edukologija, 3 k.), Jolita Jonynienė (psichologija, 3 k.), Jurga Misiūnienė (psichologija, 4 k.), Dainius Genys (sociologija, 5 k.), Aurelijus Zykas (politikos mokslai, 5 k.) bei jaunosios mokslininkės Aušra Vinciūnienė (politikos mokslai) ir Jolita Vveinhardt (vadyba ir administravimas).

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Vytauto Didžiojo universiteto gimtadienio šventėje sidabro medaliais pagerbti nusipelnę VDU darbuotojai, studentams įteiktos Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus ir Vytauto Didžiojo universiteto garbės stipendijos. Vardinės VDU stipendijos  skiriamos bakalauro ir magistrantūros studijų studentams, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje, kūrybinėje, sporto ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą. Garbės stipendijos iškilmingai įteikiamos vieną kartą metuose ne daugiau kaip septyniems VDU studentams. Šiais metais įteiktos dvi VDU garbės stipendijos.

Šventėje specialią muzikinę programą pristatė VDU Muzikos akademijos studentai – VDU Didžiojoje auloje skambėjo W. A. Mozarto, S. Rachmaninovo, G. Verdi, M. Ravelio melodijos.

Renginio vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia.

Šventinius universiteto renginius papildė ir vasario 15 d., antradienį, 15 val. VDU Rektorato posėdžių salėje (K.Donelaičio g. 58) vykęs VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus steigimo sutarties pasirašymas. VDU Atkūrimo tarybos garbės nario, VDU Garbės daktaro ir VDU Tarybos pirmininko Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus veiks pastate, kuriame tarpukaryje dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (S. Daukanto g. 25).

Kauno miesto tarybai pritarus Vytauto Didžiojo universiteto siūlymui steigti šią biblioteką-muziejų, joje bus saugomas ir visuomenei pristatomas Valdo Adamkaus visuomeninės, politinės veiklos palikimas, viešinamas intelektualinis indėlis, skatinami ir remiami Prezidento visuomeninės ir politinės veiklos tyrimai, organizuojamos parodos, konferencijos, seminarai, mokymai, rūpinamasi video ir audiomedžiagos kūrimu, tiražavimu ir platinimu, steigiamos stipendijos Valdo Adamkaus veiklos tyrėjams.

VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus steigimo sutarties pasirašyme dalyvavo  prezidentas Valdas Adamkus, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Zigmas Lydeka. Daugiau informacijos apie sutartį ir biblioteką-muziejų galima rasti čia.

Universiteto gimtadienio minėjimui taip pat skirta proginė ekspozicija, kurią galima aplankyti Rektorato pastate (K. Donelaičio g. 58) įkurtoje Istorijos menėje.

Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) ir Alvydo Vaitkevičiaus (a.vaitkevicius@vkt.vdu.lt)  fotoreportažą bei Kristijono Jakubsono (k.jakubsonas.vkt@vdu.lt) videoreportažą.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.