VDU ir LEU pasirašė integracijos sutartį

3995 2

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) pritaria Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės siekiui konsoliduoti išskaidytą Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą, todėl imasi iniciatyvos, sprendžiant aktualius švietimo sistemos, aukštojo mokslo ir studijų kokybės klausimus. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta universitetų autonomija, universitetai įtvirtino jau prieš 2 metus pradėtą jungimosi procesą. Šiandien, vasario 6 dieną, J. E. prezidentas, VDU Tarybos pirmininkas Valdas Adamkus, LEU Tarybos pirmininkas Henrikas Algirdas Juškevičius, VDU Senato pirmininkas prof. Zigmas Lydeka, LEU Senato pirmininkas prof. Audronius Vilkas, VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir LEU rektorius prof. Algirdas Gaižutis pasirašė universitetų integracijos sutartį. Iki 2018 m. Lietuvos edukologijos universitetas taps VDU Edukologijos akademija, kuri užtikrins XXI a. mokytojų rengimą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą Lietuvai.

Integracijos sutartimi VDU ir LEU įsipareigoja stiprinti universitetinio aukštojo mokslo kokybę, telkti mokslo ir studijų potencialą, didinti tarptautinį konkurencingumą, konsoliduoti žmogiškuosius, infrastruktūrinius ir finansinius įstaigų išteklius ir parengti naują mokytojų rengimo sistemą. „Siekiant proveržio ir permainų šalies politiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime reikalingos reformos švietimo sistemoje – privalome siekti darnios aukštojo mokslo sistemos raidos, ypač humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Esame įsitikinę, kad VDU ir LEU integracija padės sustiprinti mokslo ir studijų potencialą šiose srityse“, – tvirtino VDU Tarybos pirmininkas ir garbės daktaras, Prezidentas Valdas Adamkus.

Universitetų bendruomenės sutarė, kad būtina stiprinti klasikinio, Artes liberales principais grindžiamo, universiteto modelį, vadovaujantis tarptautinių ekspertų grupių dar 2014 m. suformuluota rekomendacija „<…> Švietimo ir mokslo ministerijai imtis aktyvių priemonių populiarinti ir tinkamai įvertinti unikalų VDU liberaliųjų menų misijos indėlį į Lietuvos ir Europos akademinį pasaulį. Ši institucija skiriasi nuo panašių institucijų Europoje ir galėtų save pozicionuoti kaip Lietuvos lyderis Europoje ir už jos ribų“.

Būsimiems pedagogams bus taikomi ypač aukšti reikalavimai

Šiuo metu nenumaldomai didėja vidutinis mokytojų amžius, kiekvienais metais menksta moksleivių raštingumas ir gebėjimai, didėja pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikis, ypač regionuose, mažesnėse mokyklos. Tai rodo ne tik nacionaliniai mokinių pasiekimų ir tarptautinių (OECD PISA, IEA PIRLS, IEA TIMSS) tyrimų rezultatai, bet ir bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo duomenys. „LEU ir VDU vadovai, dėstytojai ir mokslininkai yra pasiryžę kelti kartelę kaip galima aukščiau, kad į mokyklas ateitų išsilavinę, sudėtingam pedagogo darbui pasirengę jauni žmonės. Keisis ne tik studijų forma, bet ir turinys. Aukšti reikalavimai bus svarbus veiksnys, keliantis ugdytojo prestižą“, – VDU Edukologijos akademijos tikslus pristato LEU Tarybos pirmininkas H. A. Juškevičius. Geriausi šalies ekspertai, tyrėjai ir mokytojai drauge su tarptautine mokslininkų grupe bendradarbiaudami jau šiuo metu tobulina pedagogų rengimo koncepciją, kuri atlieptų rytojaus mokyklos siekius: ugdyti kertines socialines kompetencijas, atliepti skirtingus kiekvieno mokinio mokymo(si) poreikius, ugdyti sisteminio žinių taikymo gebėjimus, taikyti ir integruoti į ugdymo procesą naujausias technologijas, užtikrinti vaiko gerovę, o mokymosi procesą padaryti patrauklų, įdomų ir įtraukiantį, mažinantį atskirtį tarp didžiųjų miestų ir regionų bei skatinantį inovacijas.

Atsižvelgdami į LR Vyriausybės keliamus tikslus, universitetų mokslininkai akcentuoja šiuos mokytojų rengimo sistemos aspektus: visi mokytojų rengimo modeliai grindžiami tyrimais ir mokslo žiniomis, mokytojai rengiami universitetuose, siūlomos vientisosios penkerių metų studijos, kurių metu įgyjamas magistro laipsnis, mokytojai rengiami nuosekliuoju ir lygiagrečiuoju modeliais, daug dėmesio skiriama dviejų mokomųjų dalykų mokytojų rengimui. Sisteminį mokytojų rengimą papildytų alternatyvios mokytojų rengimo iniciatyvos, pavyzdžiui, „Renkuosi mokyti“. Mokytojų rengimo programoje taip pat siūloma įvesti privalomą nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, paremtą moduline sistema. Dar viena siūloma naujovė – podiplominė stažuotė, po kurios būtų suteikiama vyresniojo mokytojo kvalifikacija.

VDU ir LEU jau yra įvykdę šiuos integracijos etapus: 2015 m. pasirašyta universitetų klasterio sutartis, 2016 m. jungimosi procesams pritarė LEU Senatas ir Taryba bei VDU Senatas ir Taryba, 2016 m. kovo mėn. abiejų aukštųjų mokyklų integracijos klausimas svarstytas ir palankiai įvertintas LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitete, gautas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pritarimas, 2016 m. gegužės mėn. parengtas jungtinis VDU ir LEU mokslininkų pedagogų rengimo koncepcijos projektas, 2016 m. birželio mėn. parengtas VDU ir LEU jungimosi projektas ir veiksmų planas.

Komentarai

Nuomone

Labai gaila, VDU virs "pedagaske". Koks zemas lygis Padagoginiam - visiems gerai zinoma. Dabar ir VDU bus zemyn nutrauktas.

Nuomone

VDU turejo jungtis su VU, su VU turejo labai daug panasumu. Su LEU niekada neturejo nieko bendro. Matyt kazkas kazka paspaude, kazko nesutare ir isejo prasciausias rezultatas is visu imanomu. Bus dabar jungtine mokytoju profke.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.