VDU garbės daktaro vardas suteiktas kunigui prof. Kęstučiui Trimakui

1654

Už nuopelnus atkuriant ir stiprinant Vytauto Didžiojo universitetą bei garsinant Lietuvos vardą JAV nuspręsta VDU garbės daktaro vardą suteikti kun. prof. dr. Kęstučiui Trimakui. Regalijos naujajam universiteto garbės daktarui bus įteiktos iškilmingo VDU Senato posėdžio metu.

Prof. dr. Kęstutis Trimakas gimė 1930 m. Kaune, čia baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Miuncheno lietuvių gimnazijoje Vokietijoje. Baigęs studijas JAV, 1960 m. buvo įšventintas kunigu. Studijas toliau tęsė Vokietijoje, vėliau JAV, tuo pačiu metu dirbo pastoracinį darbą ir redagavo žurnalus.

Apsigynęs doktoratą psichologijos srityje, dirbo kaip klinikinis psichologas ligoninėse, taip pat tęsė akademinį darbą ir dėstė kaip profesorius universitetuose. Septyniolika metų dėstė Vytauto Didžiojo ir kituose Lietuvos universitetuose, rašė ir teberašo knygas, mokslinius straipsnius, redagavo kultūrinę ir mokslinę periodiką.

K. Trimakas aktyviai dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, dvi kadencijas ėjo VDU Senato nario pareigas. Gyvendamas JAV, aktyviai dalyvavo lietuvių diasporos kultūriniame bei sielovadiniame darbe.
K. Trimakas yra išleidęs 17 knygų, iš jų – 6 recenzuotas monografijas psichologijos ir teologijos tematika. Įvairių šalių mokslo leidiniuose paskelbta apie 100 straipsnių.

Tarp gavusiųjų VDU garbės daktaro titulą esama prezidentų, Nepriklausomybės akto signatarų, kunigų, poetų ir kitų  įžymių  veikėjų, tokių kaip Petras Vileišis, Kazys Grinius, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Smetona, Vytautas Landsbergis, Stasys Lozoraitis, Česlovas Milošas, Bernardas Brazdžionis, Jonas Mekas, Sigitas Tamkevičius, Valdas Adamkus ir kiti. Pirmuoju VDU Garbės profesoriumi tapo Jonas Basanavičius, vėliau šis garbingas titulas suteiktas Jonui Jablonskiui, Jonui Mačiuliui-Maironiui ir kitiems.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.