VDU ekspertai Seime aptarė energetinį saugumą

1045

Rugsėjo 20 d. LR Seime vyko konferencija „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“, kurią organizavo VDU Energetinio saugumo tyrimų centras, „Notre Europe – Jacques Delors Institute“ (Prancūzija) ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrija. Ši konferencija – vienas iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai socialinių partnerių renginių.

Konferencijoje dalyvavo Europos Parlamento narys, buvęs Europos Parlamento pirmininkas Jerzy Buzekas, energetikos ekspertai iš įvairių Europos tyrimų centrų ir Europos Sąjungos institucijų, Lietuvos Respublikos Seimo nariai.

Europarlamentaras J. Buzekas pasisakė už būtinybę kurti Europos energetikos bendriją, kuri skatintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, leistų užtikrinti stabilų energijos išteklių tiekimą už prieinamą kainą, užtikrinant konkurenciją tarp tiekėjų ir neabejotinai atsižvelgiant į aplinkosaugos bei klimato kaitos stabdymo uždavinius. Vieninga rinka, inovacijos ir prieinamos kainos už energijos išteklius yra tarp svarbiausių priemonių, kurios galėtų padėti Europos Sąjungai išeiti iš užsitęsusios ekonominės krizės.

„Eurelectric“ generalinis sekretorius Hansas ten Berge’as akcentavo būtinybę pereiti prie rinkos kainų taikymo energijos ištekliams, atsisakant subsidijavimo ir ieškant mechanizmų kovai su klimato kaita, kurie būtų efektyvesni nei prekyba anglies dvideginio kvotomis ir subsidijavimas, keliantis išteklių kainas vartotojams. Siekiant mažinti kainas ir didinti atsinaujinančių išteklių diegimo efektyvumą, akcentuota būtinybė plėsti bendradarbiavimą Europos Sąjungoje, didinant jungčių pajėgumus ir vystant vieningą energetikos politiką.

VDU Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas prof. Juozas Augutis teigė, kad pirmiausia būtina tarpdiscipliniškai įvertinti grėsmes energetiniam saugumui, kurios yra ne tik techninio, bet ir politinio, socialinio, ekonominio, ekologinio pobūdžio. Konferencijoje buvo pristatytos centro parengtos energetinio saugumo lygio vertinimo metodikos. Pabrėžta, kad, siekiant įvertinti energetinį saugumą Europos Sąjungoje ar jos regionuose, būtina suburti įvairių sričių mokslininkus ir ekspertus į tarptautinius tarpdisciplininius klasterius.

VDU Energetinio saugumo tyrimų centro mokslo darbuotojas doc. Arūnas Molis pabrėžė, kad bendradarbiavimą energetikos sektoriuje tarp Europos Sąjungos valstybių narių galima intensyvinti tobulinant ir plečiant esančių institucijų veikimą.

Vaidos Matuzienės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.