VDU doktorantui – L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija

1268

Rugsėjo 30-ąją gimė lietuvių išeivijos žurnalistas, publicistas, kultūros ir literatūros tyrinėtojas, „Santaros-Šviesos“ federacijos narys, JAV lietuvių mėnraščio „Akiračiai“ įkūrėjas ir redaktorius  Liūtas Mockūnas – šiemet jam būtų sukakę 83-eri. Šiandien jo atminimą pagerbia stipendija, skirta VDU studentams arba mokslininkams. Liūto ir jo našlės Francoise Mockūnų vardinė stipendija nuo 2010 metų yra skiriama studijoms arba praktikoms bei mokslininkų stažuotėms užsienyje.

Šių metų stipendijos laureatas – VDU Lietuvos istorijos doktorantas Egidijus Balandis, rengiantis disertaciją tema „Sportas lietuvių diasporos socialiniame audinyje XIX a. pab. – 1990 m.“. Doktoranto teigimu, norint atlikti tyrimus, jam reikia apsilankyti JAV – surinkti medžiagą ne tik iš ten esančių lietuviškų archyvų, pavyzdžiui, Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje, tačiau ir iš išeivių istorijai reikšmingų šaltinių amerikietiškose įstaigose. Stipendija jam leis atlikti praktiką Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje.

„Domiuosi sporto potencialu burti lietuvių bendruomenę, padėti jai generuoti socialinį kapitalą, megzti ryšius ne tik tarp vienos šalies, bet ir skirtinguose kontinentuose išsibarsčiusius tautiečius. Nemažai dėmesio ketinu skirti ir įvairiems su sportu susijusiems sociokultūriniams klausimams“, – savo rengiamą darbą pristatė E. Balandis.

Pasak doktoranto disertacijos vadovo, Lietuvių išeivijos instituto direktoriaus, istoriko, profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus, E. Balandis jau išsėmė šaltinius Lietuvoje, yra labai plačiai apsiskaitęs ir pasiruošęs efektyviai stažuotei JAV, o jo tyrinėjimai atneš naudą tiek diasporos aktyvistams, tiek istorijos mokslui apskritai.

„Šiandien jau galima pastebėti, kad sportiniai sąjūdžiai tampa kone svarbiausia solidarizuojančia jėga naujojoje lietuvių emigracijos bangoje. Tad E. Balandžio darbai ir praktikos yra itin perspektyvūs. JAV lietuvių organizacijos Čikagoje ir Niujorke išties laukia jo vizito. Manau, kad E. Balandis gebės labai tikslingai išnaudoti stipendiją ir pateisinti geriausius lūkesčius“, – teigia istorikas.

Stipendija skatina lietuvybės puoselėjimą išeivijoje

Stipendijos idėjos autorė, Liūto Mockūno našlė Francoise Puzyna Mockūnas sako, jog tai ne tik įamžina jos vyro atminimą, tačiau ir leidžia jauniems, gabiems studentams arba mokslininkams parvežti į Lietuvą „gerosios patirties“.

„Jauniems žmonėms būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrėje aplinkoje patirties, kad jie, grįžę į Lietuvą, galėtų ir mokėtų skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti doros principais paremtą gyvenimą“, – teigė Francoise Mockūnas.

Mecenatės teigimu, stipendija turėtų padėti universitetui plėsti tarptautiškumą, o JAV lietuviams – aktyvinti veiklą Lietuvoje. Ši iniciatyva yra VDU projekto „Pasaulio lietuvių universitetas“ dalis. Vienas svarbiausių jo tikslų – skatinti bendradarbiavimą tarp išeivijos ir Lietuvos mokslininkų.

L. ir F. Mockūnų stipendija yra skiriama tik gerai besimokantiems universiteto studentams, norintiems pažinti Pasaulio lietuvių diasporą, puoselėti lietuvybę bei skleisti Lietuvos kultūrines vertybes joje, taip skatinant jaunų žmonių mobilumą, daugiakultūrinės patirties augimą.

Liūtas Mockūnas – sektinas pavyzdys

Liūtas Mockūnas ilgus metus gyveno išeivijoje ir visuomet išliko lietuvybės puoselėtoju, aktyviu išeivijos kultūrinio gyvenimo dalyviu. 1949 metais persikėlęs gyventi į JAV, jis įgijo elektros inžinieriaus specialybę, tačiau labai greitai visą savo laiką ir kūrybinę energiją ėmė skirti žurnalistikai ir rašytiniam žodžiui, pavyzdžiui, periodinėje spaudoje – „Margutyje“, „Metmenyse“, „Akiračiuose“.

Net ir būdamas toli nuo Tėvynės, L. Mockūnas rūpinosi okupuotos Lietuvos likimu, gabeno ten likusiai šviesuomenei išeivijos knygas, periodiką. Pasak jį pažinojusiųjų, Liūtas buvo drąsus lyg tikras liūtas – nebijojo kovoti už tiesą, nevengė viešai aštriai pasisakyti, paprieštarauti valdžios struktūroms. Jis iki šiol išlieka sektinas pavyzdys jaunimui, kaip puoselėti lietuvybę svetur ir pritraukti į gimtinę pažangias idėjas.

„Liūtas Mockūnas žavėjo ir stebino universalumu, nesenkančia energija, tolerancija, bet kartu ir aštria plunksna, nuolat inspiruodavo naujus projektus, į juos įtraukdavo ne tik bendraminčius, bet ir būrį jaunimo. Jo nonkonformistinė laikysena ir išmintis daugeliui kultūrinį liberalizmą kaip gyvenimo pagrindą suvokiančių žmonių buvo tikra gyvenimo mokykla“, – pasakoja VDU Lietuvių išeivijos instituto darbuotojai.

L. Mockūnas grįžo į Lietuvą 2005 m. ir čia tuoj pat aktyviai įsijungė į kultūrinę veiklą, dalyvavo įvairiuose renginiuose, rašė apie istoriją, kultūrą, literatūrą, prisidėjo perkeliant „Akiračių“ leidybą į Lietuvą.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.