VDU dėstytojai apsilankė Australijoje

1827

Rugpjūčio 16–25 d. VDU docentai Laima Anglickienė ir Giedrius Janauskas, lektorė Giedrė Barkauskaitė ir doktorantė Gintarė Vaitonytė kartu su dviem Vilniaus universiteto dėstytojomis prof. Meilute Ramoniene ir doc. Loreta Vilkiene lankėsi Australijoje.

Tasmanijos universitete, kurio aplankymas buvo pagrindinis vizito tikslas, veikia vienintelis Australijoje lituanistikos studijų centras. Šis centras – VDU koordinuojamo projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) partneris. Europos Sąjungos socialinio fondo ir LR lėšomis remiamo projekto pagrindinis uždavinys – bendradarbiavimo tarp Lietuvos studijų ir mokslo institucijų bei užsienyje veikiančių lituanistikos centrų stiprinimas.

„Mums, Lietuvos dėstytojams, buvo labai smagu atvykti į toliausiai nuo Lietuvos įsikūrusį lituanistikos studijų centrą, kuriame sutikome puikius dėstytojus ir smalsius studentus“, – įspūdžiais dalinosi VDU Kultūrų studijų ir etnologijos katedros vedėja, lituanistinių centrų projekto vadovė docentė Laima Anglickienė.

Rugpjūčio 25 d. Tasmanijos universiteto Socialinių mokslų studijų instituto direktorius prof. Richardas Ecclestonas surengė priėmimą, kurio metu pasveikino svečius ir papasakojo apie savo universiteto Lietuvių studijų centro veiklą. Susitikimo metu Australijos ir Lietuvos įvairių mokslo sričių mokslininkai turėjo galimybę neformalioje aplinkoje pasidalinti savo tyrimų rezultatais.

Lietuvos dėstytojai Tasmanijos universitete skaitė paskaitas įvairiomis temomis. Didelio ne tik  akademinės visuomenės, bet ir lietuvių bei ukrainiečių bendruomenių dėmesio sulaukė VDU docento dr. Giedriaus Janausko paskaita, skirta Baltijos šalių geopolitinių transformacijų pokyčiams, prasidėjusiems dar XVI a. Jos metu taip pat buvo svarstytos Ukrainos-Rusijos krizės iškilimo, eigos ir baigties perspektyvos bei galimi Rusijos, Ukrainos bei ES politinių lyderių veiksmų motyvai. Po paskaitos vyko diskusijos apie Baltijos šalių poziciją Rusijos-Ukrainos konflikto akivaizdoje.

Kitose paskaitose Vilniaus universiteto dėstytojos prof. dr. Meilutė Ramonienė ir doc. dr. Loreta Vilkienė supažindino su Lietuvos sociolingvistine situacija. Buvo pristatyti naujausi Lietuvos mokslininkų sociolingvistiniai tyrinėjimai apie kalbinį elgesį, kalbų, tarmių mokėjimą ir vartojimą, kalbines nuostatas Lietuvos miestuose, Lietuvos lingvistinė situacija atskleista Baltijos šalių kalbinės ir tautinės padėties kontekste.

Įdomius pristatymus surengė ir Tasmanijos universiteto studentai. Šioje aukštojoje mokykloje per pastaruosius tris dešimtmečius buvo ne tik mokoma lietuvių kalbos, bet ir vykdomos platesnės ir gilesnės studijos, atliekami tyrimai lituanistikos srityje įvairiomis istorinėmis, kultūrinėmis, socialinėmis Baltijos šalių bei Rytų Europos temomis.  Du Tasmanijos universiteto absolventai  Audrey Peyper ir Steve Murphy kartu su savo darbų vadovais dr. Elizabeth Freeman ir dr. Stefanu Petrow pristatė atliktus lituanistinius tyrimus.

Kiti keturi Tasmanijos studentai, ką tik sugrįžę iš keturių savaičių vasaros kursų VDU, kur turėjo galimybę ne tik pasimokyti lietuvių kalbos, bet ir susipažinti su mūsų šalimi, jos istorija, kultūra ir žmonėmis, mielai dalijosi šviežiais įspūdžiais, pasakojo, kas juos sužavėjo ir nustebino Lietuvoje.

Australijoje VDU dėstytojai aplankė Lietuvių studijų centro lituanistinę biblioteką, kurioje yra sukaupta apie 1,5 tūkstančio leidinių, įvairiais laikotarpiais išleistų Australijoje ir Lietuvoje. Čia yra ir gausi viso pasaulio lietuvių išeivių išleistų knygų kolekcija, tarp jų – ir itin retų, net XIX a. pab. – XX a. pr. leidinių. Šią biblioteką svečiai iš Lietuvos papildė projekto lėšomis nupirktais naujausiais lietuvių kalbos vadovėliais, žodynais, moksline literatūra, grožinės literatūros tomais. Tikimasi, kad šie leidiniai ir toliau pagelbės jauniesiems Australijos mokslininkams tęsiant jų lituanistinius tyrimus ir studijas, o kai ką gal paskatins susidomėti tolima šalimi prie Baltijos jūros.

Vizito metu VDU atstovai turėjo galimybę ne tik apsilankyti Tasmanijos universitete, bet ir kitose šios salos ir Australijos federacinės valstijos oficialiose institucijose – Tasmanijos parlamente bei Hobarto merijoje. Minėtose institucijose buvo surengti oficialūs priėmimai. Parlamente atvykusiuosius sutiko vice-premjeras ir švietimo ministras Jeremy Rockcliffas, pirmoji Tasmanijos istorijoje moteris parlamento pirmininkė Elise Archer ir daugiakultūrinių reikalų parlamento sekretorius Guy Barnettas. Politikai papasakojo apie parlamento darbą ir pasidalino savo šalies problemomis. Svečiams buvo suteikta galimybė iš arti pamatyti parlamentarų darbo virtuvę – lietuviai buvo pakviesti į VIP ložę ir galėjo iš arti stebėti parlamentarų diskusijas.

Rugpjūčio 21 d. laukė vizitas Hobarto merijoje, kur ekskursiją po rotušę vedė pats Hobarto lordas-meras Damonas Christopheris Thomas. Svečius sužavėjo ne tik įspūdinga pastato architektūra, bet ir betarpiškas mero bendravimas, įdomūs jo pasakojimai. Vizito pabaigoje buvo apsikeista atminimo dovanomis.

„Patys šilčiausi ir nuoširdžiausi buvo susitikimai su nedidele, bet labai draugiška Tasmanijos lietuvių bendruomene. Per tą savaitę Hobarte, nuolat bendraudami su čia gyvenančiais lietuviais ir jų šeimos nariais, mes ir patys pasijutome didelės, po visą pasaulį išsibarsčiusios lietuvių tautos nariais, ir netgi dar labiau pajutome pasididžiavimą savo tauta ir valstybe, jos didžia istorija ir turtinga kultūra“, – pasakojo doc. Laima Anglickienė.

VDU atstovams patiko ir susitikimas-vakaronė, kurios dalyviai – ir vyresni, ir jaunesni – šoko lietuviškus ratelius, žaidimus ir šokius, dainavo senas lietuviškas dainas. Vakaronėje lietuviai dar kartą susitiko su Tasmanijos parlamento pirmininke Elise Archer, kuri kartu su visais mielai dainavo ir šoko lietuviškus šokius.

Kelionės dalyvių teigimu, su visais sutiktais lietuviais ir jų šeimos nariais norėjosi pasikalbėti, išklausyti juos, o kartais net ir paguosti dėl jų didelio ilgesio tėvynei. Keliautojai džiaugiasi, kad pakeliui į Hobartą, dar Sidnėjuje, jie spėjo susitikti ir su lietuviu Romu Cibu, kuris išsamiau papasakojo apie Australijos lietuvių džiaugsmus ir problemas.

„Už šiltą priėmimą, nuostabius susitikimus ir vakarus norisi padėkoti visiems sutiktiesiems – universiteto dėstytojams ir studentams, lietuvių bendruomenės nariams, bet didžiausią ačiū tariame viso mūsų vizito organizatoriui, lituanistikos studijų Australijoje pagrindiniam organizatoriui dr. Algimantui Taškūnui“, – sakė doc. L. Anglickienė.

Pasak docentės, būtent A. Taškūno dėka pagal jo pasiūlytą studijų modelį jau keletą dešimtmečių Tasmanijoje sėkmingai veikia lituanistinių studijų centras. Šio centro ilgalaikė sėkmė gali tapti pavyzdžiu ir kitiems jau seniau veikiantiems ar dar tik dabar naujai kuriamiems užsienio lituanistikos centrams.

„Džiaugiamės aplankę nuostabų didingą kraštą, kuris tapo namais kai kuriems lietuviams, tikimės, kad šiems žmonėms, savo širdyje dar tebejaučiantiems didelę meilę ir atsidavimą savo Tėvynei Lietuvai, mes irgi atvežėme dalelę gintaro šalies, perdavėme lietuvių širdžių šilumą“, – vylėsi doc. L. Anglickienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.