VDU dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programos projekto įgyvendinime

1315

2009 – 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras bendradarbiaudamas su VDU Tęstinių studijų centru, Kauno kolegija bei Nacionaline distancinio mokymo asociacija dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programos projekto „Technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimas“ (SEVAQ+) įgyvendinime. 

Šio projekto tikslas  prisidėti prie e-mokymosi aukštajame moksle kokybės gerinimo, kuriant daugiakalbį, daugiafunkcinį elektroninį instrumentą, skirtą technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimui. Projektą koordinuoja – Vidéosco – Université Nancy 2 (Prancūzija).

Naudodami SEVAQ+ instrumentą dėstytojai gali patys sudaryti kurso kokybės vertinimo klausimyną pagal pasirinktus vertinimo kriterijus ir pasibaigus apklausai susipažinti su kurso kokybės vertinimo rezultatais. Studentai pildydami klausimyną turi galimybę  išsakyti savo nuomonę ir tuo pačiu prisidėti prie mokymo(si) kokybės tobulinimo. Taip pat šiuo instrumentu gali naudotis ir mokymų vadybininkai (programų vadovai, kuratoriai). Jie gali sudaryti  klausimynus skirtingiems mokymosi proceso dalyviams (studentams, dėstytojams) ir  palyginti jų kurso kokybės vertinimo rezultatus.   

2010 m. spalio mėn. – 2011 m. vasario mėn. projekto partnerių šalyse (Prancūzijoje, Lietuvoje, Italijoje ir  Lenkijoje) vyko SEVAQ+ instrumento testavimas, kuriame dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro bei SMF Edukologijos katedros dėstytojai bei studentai. Dėstytojai turėjo galimybę įsivertinti nuotoliniu arba mišriu būdu organizuojamų kursų kokybę, o studentai išsakyti savo požiūrį apie kurso kokybę.

2011 m. spalio 10–12 d. Briuselyje EFQUEL (European Foundation for Quality in eLearning) organizacijoje vyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo bei sukurto instrumento panaudojimo galimybės projekto partnerių institucijose. Susitikime dalyvavo VDU atstovai – Švietimo studijų centro lektorė Lineta Žilinskaitė ir VDU Tęstinių studijų centro vyr. koordinatorė Vaida Sabaliauskienė.   

Daugiau informacijos apie SEVAQ+ projektą rasite čia. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.