VDU bendruomenė neteko Atkuriamojo Senato nario

1671

Universiteto bendruomenė liūdi  netekus VDU Atkuriamojo senato nario, politologo, išeivijos veikėjo, buvusio prezidento Valdo Adamkaus visuomeninio konsultanto, profesoriaus Juliaus Šmulkščio.

J.Šmulkštys gimė 1930 metais gegužės 27 dieną. 1949-aisiais persikėlė gyventi į JAV, kurioje ir praleido didžiąją savo gyvenimo dalį. Buvo vienas iš Amerikos lietuvių sąjungos įkūrėjų, 1951–1953 ėjo centro valdybos nario, vicepirmininko, iždininko pareigas.

J.Šmulkštys taip pat buvo vienas iš „Santaros-Šviesos“ federacijos įkūrėjų ir vadovų. Nuo 1954 m. jis ėjo šios federacijos centro valdybos nario, vėliau vicepirmininko pareigas. Nuo 1998 m. dirbo Lietuvos prezidento V.Adamkaus patarėju, taip pat buvo Prezidento tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys.

J. Šmulkštys daug nusipelnęs ir Vytauto Didžiojo universitetui: 1989–1996 ėjo VDU Atkuriamojo senato nario pareigas, taip pat dėstė paskaitas VDU studentams, buvo jų vertinamas ir mylimas.

2010 metų pradžioje J. Šmulkštys apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.