VDU atitinka tarptautinių standartų reikalavimus

4145

Lapkričio 13 d., trečiadienį, VDU rektorato posėdžio metu Vytauto Didžiojo universitetui buvo įteikti sertifikatai, patvirtinantys, jog VDU kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos atitinka ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartų reikalavimus.

Posėdyje VDU rektoriui prof. Zigmui Lydekai sertifikatus įteikė UAB „Bureau Veritas“ sertifikavimo skyriaus vadovas Artūras Kuliešas ir UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius Dalius Serafinas. Įteikti sertifikatai patvirtina, kad VDU yra sertifikuotas aukštojo mokslo humanitarinių, socialinių, biomedicinos, fizinių mokslų, technologijų ir meno studijų srityje.

„Ši sistema – kaip jaunas vynas. Dabar gavome sertifikatą, kad esame „Božolė“, bet visas tos sistemos aromatas atsiskleis po trijų ar daugiau metų. Visa nauda atsiranda tada, kai pakylame kultūriškai“, – sakė A. Kuliešas ir palinkėjo universitetui tolesnės brandos.

Jam antrinęs D. Serafinas pažymėjo, kad universitetams svarbu įvertinti savo galimybes įgyvendinti užsibrėžiamus tikslus. „Dirbdami pagal kokybės vadybos sistemą, galite sąžiningai įvertinti, kur esate, kur norite nueiti, ir ką reikėtų daryti, kad pasiektumėte savo tikslus. Linkiu, kad šiame kelyje nuolatinis tobulinimas būtų jūsų nuolatinis pakeleivis“, – kalbėjo UAB „Kvalitetas“ atstovas.

Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas (KAVS), paremtas ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartais, pradėta diegti 2013 m. pavasarį pasirašius sutartį su jungtine įmonių grupe, kurią sudarė įmonės UAB „Kvalitetas“, UAB „Civitta“ ir UAB „Bureau Veritas Lit“. Į KAVS, atitinkančios tarptautinių standartų ISO 9001 bei ISO 14001 reikalavimus ir paremtas IWA2 rekomendacijomis, diegimo veiklas buvo įsitraukusi visa VDU bendruomenė.

Šių sistemų diegimas – universitete vykdomo projekto „Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas“  Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015“ dalis. Projekto tikslas – tobulinti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, užtikrinant VDU teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Daugiau informacijos

Sertifikatai ir priedai

Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.