VDU atidarė atstovybę Šiaurės Amerikoje (VIDEO, FOTO)

3894

Rugsėjo 27 d., 10 val., VDU Istorijos menėje vyko spaudos konferencija, skirta VDU atstovybės Šiaurės Amerikoje (Vašingtone, JAV) atidarymui. Kviečiame žiūrėti Kristijono Jakubsono (k.jakubsonas@vkt.vdu.lt) videoreportažus.

Spaudos konferencijoje naująją universiteto atstovybę (Vytautas Magnus University North America, VMU NA) pristatė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, Viešųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčytienė, VDU docentas, Juilliardo mokyklos Niujorke absolventas, garsus pianistas Edvinas Minkštimas, HSBC banko Vašingtone (JAV) viceprezidentas Rokas Beresniovas ir Juilliardo mokyklos administracijos prodekanas Adamas Meyeris.

Šios atstovybės atidarymas – istorinis įvykis VDU ir visai Lietuvai. Nuo pat atsikūrimo 1989-aisiais aktyviai plėtodamas glaudžius bendradarbiavimo ryšius su JAV lietuvių bendruomenėmis, Vytauto Didžiojo universitetas yra pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, atidariusi savo atstovybę Šiaurės Amerikoje.

Pasak VDU rektoriaus prof. Zigmo Lydekos, naujasis padalinys sieks ne tik visame pasaulyje skleisti žinią apie VDU, bet ir paskatinti Amerikoje gyvenančius lietuvius domėtis savo šalies mokslo, studijų pasiekimais, prisidėti juos įgyvendinant. „Tai mūsų moralinis įsipareigojimas, žmogiška skola visiems tiems, kurie prisėdėjo prie universiteto atkūrimo ir Lietuvos klestėjimo.  Mes prisiimame akademinės ambasadorystės vaidmenį, kurį bandysime viena ar kita forma plėtoti, nes tai yra puiki galimybė lietuviams atrasti pasaulį, o pasauliui atrasti Lietuvą“, – sakė VDU rektorius.

Prof. Z. Lydeka teigė, kad atstovybė yra vadybinis, informacinis centras, atliksiantis tarpininko vaidmenį. Čia taip pat bus derinami, koordinuojami studentų ir dėstytojų akademiniai mainai, bendros jungtinės studijų programos. Atstovybę bus patogiau pasiekti VDU partneriams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Universitetas taip pat svarsto galimybę atidaryti atstovybę Europoje, Vokietijoje.

Juilliardo mokyklos administracijos prodekanas Adamas Meyeris spaudos konferencijoje pasidalino mintimis apie išsilavinimo filosofiją amerikietiškame universitete. „Mes norime, kad studentai būtų ne tik formaliai įgudę kažkokioje srityje, bet ir būtų pasaulio piliečiai, kurie supranta juos supantį pasaulį ir kontekstą, kuriame jie atlieka ir tobulina savo meną“, – paaiškino meno mokyklos atstovas.

Jam paantrino prof. A. Balčytienė, pridėjusi, kad bendradarbiavimas šiandien yra labai svarbus: „Didžiąja dalimi, mes negalime suvokti pasaulio neužmegzdami partnerysčių, draugysčių ir empatiškų santykių su kontekstu. Tai mums padeda geriau suprasti, kas mes esame kaip žmonės,  kaip veikia pasaulis, koks mūsų vaidmuo, kokia mūsų misija“, – sakė prorektorė.

Po spaudos konferencijos vykusioje atidarymo ceremonijoje VDU Atkūrimo tarybos garbės narys, VDU garbės daktaras ir VDU Tarybos pirmininkas Prezidentas Valdas Adamkus pasidžiaugė, kad VDU tęsia pradėtus darbus ir vadovaujasi tais pačiais principais, kaip ir universitetą atkūrę išeivijos mokslininkai: „Atgaivinimo idėja ir buvo tokia – neužsidaryti vien Lietuvoje, bet žengti į tą platųjį pasaulį. Žinau, kaip biurokratinėje virtuvėje žlunga kontaktai, jei jie tvarkomi tik popieriniu būdu. Todėl atstovybės atidarymas gyvu žodžiu prieinant prie šaltinių, su kuriais norima užmegzti ryšius, yra pats patikimiausias kelias", – universiteto veikla džiaugėsi V. Adamkus.

VDU atstovybė Šiaurės Amerikoje sieks ir toliau skatinti tarptautinę plėtrą ir vystyti partnerystę su svarbiausiomis Š. Amerikos mokyklomis, universitetais, švietimo bei kultūros projektais. Pirmieji rezultatai jau pasiekti – VDU Muzikos akademijos studentams jau dėsto prestižinės Juilliardo mokyklos dėstytojai, patirtimi dalinasi visame pasaulyje žinomi atlikėjai.

Edvinas Minkštimas, vienas garsiausių jaunųjų pianistų, Juilliardo mokyklos absolventas, atskleidė, jog naujoji atstovybė ketina ir toliau statyti tiltus tarp VDU ir Š. Amerikos aukštojo mokslo institucijų. „Tai atneš galimybes ne tik VDU studentams, bet ir dėstytojams, o taip pat ir tiems amerikiečių mokslininkams, lektoriams ir studentams, kurie nori daugiau sužinoti apie VDU ir Lietuvą, jos žmones, kultūrą ir t. t. Manau, kad galimybės neribotos“, – kalbėjo E. Minkštimas.

HSBC banko (Vašingtonas) viceprezidentas Rokas Beresniovas pabrėžė, kad šis žingsnis yra labai svarbus didžiulei Lietuvos išeivių bendruomenei. „Tokiai didžiulei Lietuvos išeivių ir alumnų bendruomenei Jungtinėse Valstijose yra labai svarbu turėti būdą, kaip kažką atiduoti savo šaliai, nes dabar nieko nėra. Išeiviai galės skirti paramą ir suteikti savo vardą įsteigtai stipendijai – tokia praktika populiari Vakaruose ir ji bus mūsų pagrindinis tikslas“, – paaiškino R. Beresniovas.

Daugiau informacijos apie VDU atstovybę Šiaurės Amerikoje galima rasti jos tinklalapyje.

Kviečiame žiūrėti Luko Motiejūno (lukas.motiejunas@fc.vdu.lt) fotoreportažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.